Log In / Sign In

Panele solarne – praca a zmiany temperatury

Ogniwa słoneczne, podobnie jak inne półprzewodniki są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury. Z uwagi na to, że systemy fotowoltaiczne są instalowane na całym świecie w najróżniejszych klimatach, zrozumienie zachowania paneli pod kątem otaczającej temperatury jest istotne zarówno dla inżynierów, jak i klientów, którzy zakupią taki system.

 

Panele solarne i ich praca przy zmianie temperatury

Jakiekolwiek zmiany temperatury, zmniejszają tzw. przerwę energetyczną charakterystyczną dla danego półprzewodnika, zwiększają drgania termiczne, zmniejszają gęstość nośników ładunków oraz zmniejszają napięcie na złączu p-n (a tym samym zdolność do wytwarzania par elektron-dziura elektronowa).

Z wszystkich powyższych powodów, parametry półprzewodników, w szczególności napięcie obwodu otwartego, mogą się znacznie zmienić, co może doprowadzić do zmniejszonej produkcji energii elektrycznej przez system PV.

Pokazanie klientowi, jak dobrze dobrany system może się dostosować do warunków otoczenia i jakie będą uzyski z paneli fotowoltaicznych jest istotne w procesie sprzedaży. Przetestuj aplikację na komputerze lub na jednym z

Panele solarne – dwa istotne parametry

Istnieją dwa istotne parametry, które można odnaleźć z łatwością w karcie katalogowej, ukazujące zachowanie panelu przy zmianach temperatury.

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT), która jest temperaturą, jaką osiąga ogniwo w stanie obwodu otwartego, przy nasłonecznieniu 800 W na metr kwadratowy, 20 stopniach Celsjusza oraz przy prędkości wiatru równej 1 m/s przy konstrukcji otwartej od tylnej strony. Parametr ten wskaże temperaturę osiąganą przez ogniwa słoneczne wraz ze zmianą temperatury otoczenia.

Temperaturowy współczynnik mocy, zwykle określany w procentach na stopień Celsjusza. Pokazuje, jak zmieni się moc ogniwa, przy wzroście temperatury o każdy stopień powyżej temperatury standardowej (25 stopni Celsjusza). Dane te będą niezwykle istotne dla ogólnego bezpieczeństwa oraz w celu doboru inwertera i okablowania. Oprócz etapu projektowania, mogą się one również okazać przydatne do ukazania przewag danego panelu.