Log In / Sign In

Prosument – porównanie produkcji i zużycia energii

easysolar

Wizualizacja stworzona w oparciu o narzędzia EasySolar

Prosument produkuje i zużywa energię na własne potrzeby np. z fotowoltaicznego źródła. Taki model jest przyszłością fotowoltaiki. Jak jednak wiemy, w okresie największego zapotrzebowania produkcja energii z paneli jest najmniejsza…

Kontrola nad profilem zapotrzebowania

W idealnym świecie krzywa produkcji energii z fotowoltaiki całkowicie pokrywałaby profil zapotrzebowania. I o ile budynki przemysłowe oraz te użyteczności publicznej posiadają profil zapotrzebowania o kształcie zbliżonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki, gdzie godziny szczytu konsumpcji pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji z PV, w przypadku domów mieszkalnych już tak nie jest.

Najwyższa aktywność użytkowników domu mieszkalnego występuje w godzinach popołudniowych. Czy można zatem w jakikolwiek sposób przejąć kontrolę nad kształtem profilu zapotrzebowania?

Prosument – redukcja kosztów za energię

Na rynku wyłania się coraz więcej możliwości. Na przykład Siemens opracował aplikację mobilną, która pozwala zwiększyć zaangażowanie konsumentów w kwestii zużycia energii elektrycznej oraz tym samym efektywność energetyczną. Dane dotyczące zużycia zbierają wprawdzie na bieżąco przedsiębiorstwa energetyczne, ale często dostęp do dokładnych danych jest utrudniony.

Energy Engage Mobile pozwala konsumentom na przejęcie pewnej kontroli nad aktualnym zużyciem nie tylko energii elektrycznej, ale również wody czy gazu. Dane są udostępniane niemal w czasie rzeczywistym.

Takie rozwiązania dają nieskończone możliwości: przesunięcie zużycia energii z godzin szczytu, które pozwoliłoby na uniknięcie wysokich stawek za energię elektryczną, większe oszczędności, lepsze zarządzanie energią i wyższą efektywność energetyczną. Również w przypadku jakichkolwiek awarii, wycieków np. wody, dostajemy informację na smartfona. Można również pokusić się o stwierdzenie, że takie rozwiązania mogą być bardzo popularne dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Prosument a wysokie koszty systemów

Barierą wdrożenia takich systemów mogą być koszty, w które wchodziłoby m.in. zainstalowanie serwerów bezprzewodowych czy inteligentnych termostatów (np. Honeywell, Google Nest) oraz innych urządzeń, które mogłyby się w łatwy i szybki sposób komunikować z serwerem. Siemens pracuje nad zintegrowanymi rozwiązaniami, rozmawiając z producentami tych rozwiązań.

Jak wykazały badania, informacje aktualizowane co 15 minut są interesujące na tyle, by zaangażować użytkowników. Im mniejsze interwały, tym większa szansa na zwrócenie uwagi konsumenta na jego własne zużycie.

Gdyby tylko zarządzanie energią, mogłoby zostać połączone z magazynowaniem energii, opcja posiadania fotowoltaiki w modelu prosumenckim robi się badziej niż interesująca. Najnowsze prace światowych laboratoriów pokazują, że są również postępy w tej materii. Inną możliwością jest dostoswanie ułożenia paneli np. w kierunku zachodnim lub wschodnim, w zależności od tego, w których godzinach energia jest najbardziej potrzebna albo zastosowanie trackerów.

Prosument i net-metering

Korzystne jest rozliczanie się w net-meteringu (licznika netto). W Polsce, zgodnie z projektem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, rozliczanie w tym modelu będzie się odbywać co pół roku. Pozwala to na kompensację okresów w ciągu dnia i miesięcy w ciągu roku, w których produkcja energii elektrycznej jest zbyt niska.

Przed zupełnie innym wyzwaniem stoją przedsiębiorstwa energetyczne, które z uwagi na coraz większą implementację odnawialnych źródeł energii, oczekują zupełnie nowych krzywych zapotrzebowania. Z uwagi na fakt, że spora część popołudniowego zapotrzebowania jest pokrywana z paneli fotowoltaicznych, operatorzy muszą stosować nowe strategie.  Zmieniające się  z roku na rok krzywe zapotrzewania mają tzw. kształt kaczki, który ewoluował przez ostatnie kilka lat. Praca Jima Lazara, pt. Nauczyć kaczkę latać opowiada o tym, jaka można uciec od tego kształtu lub nauczyć się z nim żyć. W końcu OZE to przyszłość energetyki.

Dołącz do naszego bezpłatnego szkolenia, aby nauczyć się projektować oraz przygotowywać oferty na system fotowoltaiczny.