Log In / Sign In

Rusza nabór wniosków dla banków do programu “Prosument”

 

fot. NFOŚiGW, logo

fot. NFOŚiGW, logo

Od 16 do 31 stycznia 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzi nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”. NFOŚiGW wydał w tej sprawie secjalny komunikat, którego treść znajduje się poniżej:

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 200 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).

W zawartej z NFOŚiGW umowie poszczególne banki określą terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją.

Dofinansowanie dla beneficjentów ze środków udostępnionych bankom przez NFOŚiGW wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  •   dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji) oraz
  •  – kredytu bankowego (oprocentowanego 1% w skali roku): na pozostałe koszty kwalifikowane.

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w 2015 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 20 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  •  – energii elektrycznej,
  •  – ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej