Log In / Sign In

Wsparcie dla fotowoltaiki w Czechach

wspracie dla fotowoltaiki

International Money Pile with Free Cash and Forex Coins, flickr.com

Władze Czech policzyły koszty systemu wsparcia OZE – największy koszt dla krajowego budżetu wynoszą dopłaty do produkcji energii w systemach PV. To właśnie ta technologia jest najlepiej traktowana.

Wsparcie dla fotowoltaiki, OZE, dane

Według podanych przez Najwyższy Urząd Kontroli informacji, skarb państwa do 2030 roku wyda na wsparcie OZE ok. 36 mld dolarów (według obecnego kursu czeskiej waluty).

W latach 2011 – 2014, jak policzyli urzędnicy wsparcie na OZE wyniosło aż 5,5 mld dolarów (157 mld koron czeskich).

Wsparcie dla fotowoltaiki, skok mocy

W roku 2010 Czesi zainstalowali ponad 1 GW systemów PV. Spowodowane to było wprowadzeniem przez czeski rząd hojnych dopłat do produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych.  Dla  inwestycji oddanych do użytku w 2010 roku, wysokość taryf za sprzedaż energii wynosiła ok. 0,4-0,5 euro/kW – dwukrotnie więcej niż w innych krajach stosujących system taryf gwarantowanych.

Wsparcie dla fotowoltaiki, Europejskie prawo

Czescy urzędnicy konkludują na temat wsparcia OZE w kolejnych latach, które będzie nadal ogromne. Rocznie trzeba będzie dopłacać ponad 2 mld dolarów. Europejskie ustawodawstwo nakazuje kupowanie energii z odnawialnych źródeł, co wymusza uruchomienie systemu dopłat.

wnp