Wartość inwestycji zależna od systemów PV

Ilość systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w segmencie gospodarstw domowych wzrasta – w Stanach jest ich już ponad pół miliona. Coraz częściej będzie więc podnoszona kwestia tego, jak zmienia się w takiej sytuacji wartość obiektu.

Zbadana wartość inwestycji w USA

W badaniu obliczono, że na amerykańskim rynku nieruchomości każdy zainstalowany watopik fotowoltaiki to dodatkowe 4 dolary wartości inwestycji. Przy założeniu, że średnia moc domowej instalacji PV w USA to 3,6 kW, montaż elektrowni słonecznej na dachu to podwyższenie wartości nieruchomości o średnio 15 tysięcy dolarów.

Od czego zależy wartość inwestycji

Przeprowadzone badanie oparto na danych sprzedaży 22 882 domów, z czego prawie 4 tysiące posiadało zamontowany system w ośmiu stanach w latach 2002-2013. Naturalnie wycena systemu będzie zależała od okresu jego użytkowania. Wraz z degradacją instalacji, spadnie również wartość dodana inwestycji. W badaniu uwzględniono instalacje posiadane przez właścicieli budynków, a nie dzierżawione od innej firmy (np. od popularnych w Stanach SolarCity czy Sunrun). Te drugie stanowią ok. 66% systemów montowanych na domach w USA, zatem przeprowadzenie badania na takich instalacjach jest również uzasadnione i LBL ma je również w planach.

Co ciekawe, energia z systemów fotowoltaicznych w Stanach jest już teraz tańsza niż ta kupowana z sieci, zatem decyzja o przeprowadzce z domu posiadającego własny system zasilania będzie nie lada dylematem.

Raport dostępny jest tutaj.