Log In / Sign In

List IEO Polska w sprawie poparcia poprawki prosumenckiej

ieo polska

Henry Crun, Warszawa, Sejm, fot. flickr

Komunikat Instytutu Energetyki Odnawialnej:

Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom i firmom, które poparły nasz list do posłów na etapie prac w Sejmie i jednocześnie ponownie zwracamy się o obywatelską pomoc w pracach nad ustawą OZE, tym razem na etapie prac w Senacie.

Sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza tzw. poprawkę prosumencką do ustawy OZE. Po raz pierwszy w historii OZE , polscy prosumenci będą mogli liczyć na gwarantowane taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE. W najbliższych dniach ustawa trafi pod obrady Senatu (5-6 lutego 2015r.), jest to bardzo ważny etap, ponieważ po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, ustawa zostanie przesłana już do Prezydenta RP, i sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe możliwości wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Docierają do nas niestety sygnały, że mogą pojawić się naciski za odrzuceniem „poprawki prosumenckiej” – jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie. W związku z tym IEO Polska wspólnie z Koalicją Klimatyczną przygotowało list adresowany do senatorów.

Ponownie, jak w przypadku listu do posłów, zależy nam, aby pod listem podpisała się jak największa liczba organizacji – pozarządowych i samorządowych, a także firm – działających lokalnie i regionalnie. Uprzejmie prosimy Państwa o indywidualną bezpośrednią wysyłkę elektroniczną listu (na Państwa drukach firmowych) do senatorów z Państwa regionów (okręgów wyborczych).

Pobierz projektu listu do senatorów w sprawie ustawy OZE.

Zachęcamy do zaangażowania i poparcia naszych działań.To jedyne rozwiązanie, które może doprowadzić do sytuacji, w której produkcja energii będzie dostępna nie tylko dla wielkich koncernów i nie tylko dla wybranej grupy najbardziej zamożnych Polaków.

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej