Log In / Sign In

Przetarg: Opracowanie prelekcji dotyczącej nowych technologii PV

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach ogłasza przetarg na opracowanie pisemnej prezentacji oraz prelekcji dotyczącej nowych technologii w fotowoltaice. Projekt finansowany jest w ramach Europejckiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”

Zakresem pracy poszukiwanego eksperta będzie opracowanie pisemnej prezentacji na temat zrównoważonego rozwoju energii w aspekcie najnowszych uregulowań prawnych dotyczących rynku energii w Polsce. Prelekcja dotyczyć ma m.in. najważniejszych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 16.01.2015 r., fotowoltaiki w ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznych typu Smart Gird, praktycznych aspektów funkcjonowania rynku energii w Polsce w świetle nowej ustawy, wyzwań stawianych przed sprzedającymi i kupującymi energię, nowych rozwiązań prosumenckich oraz wpływu wprowadzanych zmian na zrównoważony rozwój rynku energii.

Przewidywany czas prelekcji to 30-45 minut. Według wstępnych założeń konferencja ma się odbyć dnia 06.03.2015 r., jednakże zamawiający zastrzega zmianę terminu po uzgodnieniu go uprzednio z wykonawcą. Grupa docelową spotkania jest ok 100 osób, wśród których mają znajdować się reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego.

Oferty składać należy do dnia 29.01.2015 r. do godziny 12:00. Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziesz TUTAJ (PDF)