Log In / Sign In

Przetarg na dostawę i montaż systemów PV w Karlinie

International Money Pile with Free Cash and Forex Coins, flickr.com

International Money Pile with Free Cash and Forex Coins, flickr.com

Urząd Miasta i Gminy Karlino (woj. Zachodniopomorskie) ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemów fotowoltaicznych na dachach trzech budynków publicznych: Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół oraz budynku przy ul. Szczecińskiej 6. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

– przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót,

– rozbiórka pokrycia dachowego i obudowa torów kablowych,

– wykonanie przelotów kablowych w murach i stropach,

– wykonanie niezbędnych przekopów,

– wykonanie konstrukcji wsporczej,

– montaż paneli fotowoltaicznych wraz z kompletem urządzeń i automatyką,

– montaż opierzeni i obróbek,

– montaż rozdzielnic, okablowania i pozostałych urządzeń technologicznie związanych,

– naprawa pokrycia dachowego i elementów konstrukcji dachu,

– włączenie do sieci i uruchomienie instalacji,

– montaż liczników zielonej energii,

– wykonanie i uzgodnienie projektów zabezpieczeń mocy zwrotnej o operatora.

Oferty składać można do dnia 11.02.2015 r. do godz. 10:00. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do wpłacenia wadium w wysokości 18 000 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 15.06.2015 r. Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziesz TUTAJ.