Log In / Sign In

Wpływ poprawki prosumenckiej na wzrost cen u odbiorców końcowych

6423517979_62cb158745_oInstytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował analizę ekonomiczną dla poprawki prosumenckiej ustawy OZE, uchwalonej przez Sejm dnia 16.01.2015 roku. Wyniki analiz wskazują, że system taryf gwarantowanych segmentu instalacji o mocy do 10 kW zrealizowanych w latach 2016-2020 wygeneruje koszty sięgające 550 mln zł.

Szacuje się, że wdrożenie w Polsce taryf gwarantowanych dla mikroprosumentów przyczyniłoby się do powstania w latach 2016 – 2020 aż 800 MW nowych mocy wytwórczych. Pozwoliłyby one na wyprodukowanie 1,3 TWh energii w 2020 roku. Produkcja energii z inwestycji zrealizowanych w latach 2016-2020 pozwoliłyby na wytworzenie dodatkowych niemalże 17 TWh energii w latach 2021-2030, nie wymagających wnoszenia dodatkowych opłat

Według IEO poprawka prosumencka w latach 2016 – 2020 spowodowałaby pomijalny wzrost cen u odbiorców końcowych wynoszący 0,1 gr/kWh do 0,2 gr/kWh. Po roku 2020 koszty te nie będą już narastały, wręcz przeciwnie, zaczną spadać. Po wprowadzeniu poprawki prosumenckiej, przeciętne gospodarstwo domowe zużywające 2500 kWh/rok zapłaci w każdym miesiącu średnio od 18 do 35 groszy więcej.

Pełna treść oceny skutków ekonomicznych wprowadzenia ustawy przez IEO (PDF):

OSR poprawki prosumenckiej

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej