Log In / Sign In

Ile zarobi Prosument dzisiaj, a ile w myśl poprawki Bramory?

W myśl poprawki prosumenckiej posła Bramory nowobudowane systemy odnawialnego źródła energii mogłyby liczyć na gwarancję zakupu energii wyprodukowanej z instalacji OZE przez sprzedawcę przez okres 15 lat od daty  jej uruchomienia. Dla fotowoltaiki, zaproponowane ceny  jednostkowe wynoszą:

  •  – 0,75 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy do 3 kW włącznie,
  •  – 0,65 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW.

Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenia dla instalacji 3 kW i 10 kW, które ukazują jak wprowadzenie w życie poprawki prosumenckiej do ustawy OZE wpłynęłoby na opłacalność montażu systemów fotowoltaicznych w 100% sprzedających energię do sieci. Obliczenia przeprowadzone zostały dla danych nasłonecznienia miasta Poznania, przy założeniu optymalnego kąta nachylenia paneli PV wynoszącego 37 stopni. Cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej została oszacowana na 0,16 zł za 1 kWh z corocznym 5%-owym wzrostem wartości.

Pierwsza tabela przedstawia zyski, jakie przyniesie 3 kW-owa instalacja fotowoltaiczna według aktualnie obowiązujących przepisów:

Poniżej przedstawione zostało rozliczenie 3 kW-owej instalacji według stawek przewidzianych w poprawce prosumenckiej:

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku instalacji 10 kW-owej, zaliczanej do drugiej grupy cenowej (0,65 zł za 1 kWh). Pierwsza tabela przedstawia rozliczenie zgodne z aktualnymi stawkami za energię elektryczną:

Rozliczenie według stawek proponowanych przez posła Bramorę:

Już wstępne szacunki wykazują, że prosument, planujący budowę 3 kW-owej instalacji fotowoltaicznej zarobi rocznie przeszło  1 700 zł więcej niż osoba już posiadająca instalację, która sprzedaje energię po cenie sprzed zmiany przepisów. W przypadku systemu o mocy 10 kW, nowobudowana elektrownia słoneczna zarobi ponad 4 700 zł więcej.

Posiedzenie Senatu, na którym głosowana będzie ustawa OZE i jej poprawka prosumencka odbędzie się w pierwszym tygodniu lutego. O tym, jakie są możliwe scenariusze uchwalenia poprawki prosumenckiej, przeczytacie tutaj.

Sorry, the comment form is closed at this time.