Log In / Sign In

Farma PV w Wielkopolsce

farma pvW gminie Kwilcz (woj. Wielkopolskie) otwarto 0.9 MW – ową farmę fotowoltaiczną. Instalacja składa się z 3600 paneli fotowoltaicznych.

Farma PV dofinansowana

Łączny koszt instalacji fotowoltaicznej wynosił 7,7 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł zostało pokryte przez dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

Farma PV i inwestor

Inwestorem farmy jest spółka Zielone Słońce. Według Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że uruchomienie instalacji pozwoli na redukcję dwutlenku węgla o  1 028,9 Mg/rok. Zamontowany system pozwoli na zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 9 791,20 GJ/rok.