Log In / Sign In

Definicja prosumenta – rozszerzenia nie będzie?

Definicja prosumenta jest brana pod uwagę w Nowelizacji Prawa Energetycznego. W praktyce, oznaczałoby to, że placówki użyteczności publicznej oraz mali przedsiębiorcy mogliby odsprzedawać energię z mikroinstalacji na tych samych warunkach co osoby fizyczne. 

Obok rozszerzenia definicji prosumenta, wśród proponowanych zmian znalazło się też podwyższenie cen sprzedaży energii elektrycznej.

Definicja prosumenta, rząd odstąpił od prac legislacyjnych nad nowelizacją

Niestety rząd zajął stanowisko całkowitego odstąpienia od prac legislacyjnych nad nowelizacją. Jak wyjaśnia Rada Ministrów stanowisko zostało oparte na analizie ustaleń szczytu Rady Europejskiej z października 2014 r. i exposé premier Ewy KopaczNa decyzję wpłynęła również poprawka prosumencka do Ustawy o OZE przegłosowanej przez Sejm (obecnie procedowanej przez Senat). O tym, jak przebiegał proces legislacyjny Ustawy można przeczytać tutaj.