Log In / Sign In

Program Prosument z BOŚ bankiem

fot. Southern Solar, flickr.com

fot. Southern Solar, flickr.com

Dnia 30.01.2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył nabór wniosków banków zainteresowanych współpracą w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Jedynym bankiem, który wnioskował o możliwość zawierania umów udostępniania środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych z dotacją, był Bank Ochrony Środowiska. BOŚ wykazał, że dysponuje placówkami bankowymi w każdym z województw, co ułatwi proces przyjmowania i obsługi wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Program Prosument, cele

Celem programu jest przede wszystkim ograniczenie emisji CO2, które ma nastąpić w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zakup i montaż małych lub mikro – instalacji OZE.

Program Prosument dofinansowany

Kwota przewidziana na dofinansowania otrzymane za pośrednictwem banków w pierwszym etapie „Prosumenta” to 200 mln zł. W pierwszej transzy BOŚ otrzyma jedynie 20 mln zł, co według wstępnych szacunków powinno starczyć na finansowanie inwestycji przez okres 2 miesięcy.

źródło: NFOŚiGW, Rzeczpospolita

Sorry, the comment form is closed at this time.