Log In / Sign In

Przetarg na montaż instalacji w budynku szkoły w Kozłowie

Stock Chart And MoneyUrząd Gminy w Kozłowie ogłasza przetarg nieograniczony na montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

Urząd wymaga posiadania przez producenta paneli gwarancji ubezpieczeniowej na uzysk mocy w zewnętrznym towarzystwie ubezpieczeń lub innej zewnętrznej instytucji finansowej. Dokument ten musi być ważny na obszarze Unii Europejskiej. Wykonawca przed zawarciem umowy winien okazać przedmiotowy dokument. Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

– dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy znamionowej 0,026 MW,

– dostawę i montaż przetwornic,

– monitoring pracy i wizualizacja produkcji energii elektrycznej,

– wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania zamówienia.

Urząd zastrzega sobie także okres gwarancyjny:

– moduły fotowoltaiczne: minimum 12 lat gwarancji na produkt,

– przetwornice: minimum 15 lat,

– pozostałe urządzenia: minimum 5 lat (60 miesięcy),

– panele fotowoltaiczne nie mogą być starsze niż z 2014r.

Oferty można składać do 23 lutego 2015 roku do godziny 9:00 do Urzędu Gminy Kozłów

Szczegóły dotyczące przetargu