Log In / Sign In

Prosumenci staną przed ciężkim wyborem

prosumenci

Georgetown Install, fot. flickr.com

Na mocy poprawki zgłoszonej przez senatorów PO zrezygnowano z systemu taryf gwarantowanych. Prosumenci, którzy posiadają instalacje o mocy do 10 kW za oddane do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej mogą liczyć na 210% średniej hurtowej ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego. Na chwilę obecną cena ta miałaby wynosić 0,38 zł/kWh i corocznie wzrastać.

Z ceny preferencyjnej prosumenci będą mogli korzystać dopiero po spełnieniu określonych warunków. Aby nadwyżki energii sprzedawać w cenie 0,38 zł/kWh na etapie realizacji inwestor nie może skorzystać z finansowania instalacji OZE z zewnątrz. Zgodnie z zapisem wykluczeni będą m.in. beneficjenci programu Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje te są zawarte w treści poprawki 18:

„Art. 39a. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, który korzysta z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41 ust. 1, nie może korzystać z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub przebudowę mikroinstalacji, bez względu na formę jej udzielenia, przez cały okres wsparcia określony w at. 41 ust. 4. 

Zmiana ta może znacząco zmniejszyć opłacalność mikroistalacji OZE. Proponowana poprawka nie rozgranicza również wsparcia dla instalacji do mocy 3 kW i nie uwzględnia podziału na technologie produkcji. Zapisy przedstawione w poprawce PO mogą przyczynić się do powstrzymania dalszego rozwoju rynku małych instalacji OZE i umocnienia pozycji dużych koncernów energetycznych. Dalszy los ustawy zależy od decyzji podjętych na kolejnym głosowaniu sejmowym.