Log In / Sign In

“Smart Toruń” we współpracy z NFOŚiGW

smart toruń

Jonathan Potts, Solar Farm, fot. flickr.com

Konsorcjum, którego liderem jest spółka ENERGA-Operator otrzymało ponad 19,5 mln dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA”. Dzięki temu do końca 2015 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstanie jeden z najbardziej nowoczesnych elementów systemu elektroenergetycznego w Polsce. Całkowity koszt rozpoczętej już inwestycji to 81,6 mln zł.

Projekt „Smart Toruń” obejmuje rozwój aplikacji do komunikacji z licznikami zdalnego odczytu oraz przygotowanie specjalnych systemów informatycznych do obsługi i zarządzania siecią. W miejscowości Wygoda, w gminie Czernikowo, na terenie 7,7 ha wybudowana zostanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy szczytowej – 3,8 MW. W gminach powstanie inteligentna sieć oświetleniowa z zastosowaniem energooszczędnych lamp. Do jej obsługi zaprojektowane zostanie specjalne oprogramowanie, które będzie połączone z dotychczasowymi systemami.

– Jako ENERGA-Operator mamy już praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z zakresu inteligentnych sieci. Smart Toruń to kolejny krok, gdyż łączymy w nim wiele elementów – modernizację sieci, wytwarzanie, oświetlenie uliczne a także zarządzanie popytem. To pierwszy tak kompleksowy projekt w Polsce w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych – mówi Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA-Operator.

Obecnie w ramach projektu trwają prace nad działaniami w zakresie dystrybucji energii. W grudniu rozpoczęto kolejny etap montażu inteligentnych liczników, trwają również prace nad budową elektrowni fotowoltaicznej oraz przygotowywanie specjalnej aplikacji do obsługi systemu.

 O „Smart Toruń”

Przedsięwzięcie pod nazwą „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” zakłada stworzenie Inteligentnej Sieci Energetycznej (ISE) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest realizowana na obszarze powiatów m. Toruń, toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz lipnowskiego. Projekt realizowany jest w latach 2014-2015 przez kilka podmiotów z Grupy Kapitałowej ENERGA, które w celu realizacji Projektu zawiązały konsorcjum, tj. ENERGA-Operator S.A. (Lider), ENERGA-Obrót S.A., ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  Całkowity koszt inwestycji to 81,6 mln zł, z czego ponad 19,5 mln pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ENERGA – Operator