Log In / Sign In

Przetarg na termomodernizację i montaż instalacji PV w gminie Skała

Stock Chart And MoneyTematem przetargu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała (woj. małopolskie)

Termomodernizacja dotyczy 6 obiektów użyteczności publicznej oraz instalacja 4 systemów PV. Są to m.in. Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach, Cianowicach, Minodze oraz Smardzowicach, a także Przedszkole Samorządowe w Skale oraz budynek Administracji Szkół Gminy Skała.

Instalacje PV mają się mieścić na budynkach:

Szkoły Podstawowej w Cianowicach: 41 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji – 10,045 kWp, powierzchnia instalacji 66,97 m2

Przedszkolu Samorządowym w Skale: 41 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji – 10,045 kWp, powierzchnia paneli 66,97 m2

Budynku Administracji Szkół Gminy Skała: 32 panele fotowoltaiczne, moc instalacji – 7,84 kWp, powierzchnia paneli 52,27 m2

Szkoły Podstawowej w Minodze: 20 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji – 4,9 kWp, powierzchnia paneli 32,67 m2.

Na wykonane roboty (materiały i robociznę) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.

Oferty można składać do 9 marca 2015 do godz. 10 w siedzibie UMiG Skała 32-043 Skała, Rynek 29

Szczegóły przetargu