Log In / Sign In

Sejm przyjął ustawę o OZE, przywrócono taryfy gwarantowane!

sejm przyjął ustawę o oze

Henry Crun, Warszawa, Sejm, fot. flickr

Podczas dzisiejszego głosowania w sejmie odrzucona została przedstawiona przez PO nowa wersja poprawki prosumenckiej. Zwolennicy poprawki posła Bramory uzyskali bezwzględną większość głosów dzięki której zapis ten został wprowadzony do ustawy OZE.

Przeciwko ponownemu wprowadzeniu taryf gwarantowanych głosowali głównie posłowie PO. 198 obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej głosowało za odrzuceniem poprawki prosumenckiej posła Bramory. Za wprowadzeniem regulacji głosowały jednak wszystkie pozostałe kluby. Pozwoliło to na uzyskanie bezwzględnej większości głosów, które pozwoliły na umieszczenie w ustawie zapisu o taryfach gwarantowanych. Łącznie 227 posłów opowiedziało się za przyjęciem poprawki Bramory, 200 posłów głosowało przeciw a 9 wstrzymało się od głosu. Podobna sytuacja miała miejsce dnia 16 stycznia 2015 r. kiedy to po raz pierwszy Sejm przegłosował ustawę o odnawialnych źródłach energii (220 głosów „za”, 218 głosów „przeciw”).

Zgodnie z przegłosowaną w dniu dzisiejszym przez Sejm wersją ustawy, wprowadzony zostanie system 15-letnich taryf gwarantowanych (feed-in tariffs) na sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach OZE.

Sejm przyjął ustawę o OZE, przywrócono taryfy gwarantowane

Stawki zatwierdzone przez Sejm mają wejść w życie wraz z początkiem 2016 r. Pozostałe zapisy będą obowiązywały od momentu podpisu przez prezydenta i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Instalacje o mocy do 3 kW produkujące energię z OZE mogą liczyć na stałą stawkę przez okres 15 lat. Na dopłaty mogą liczyć nowobudowane systemy (do pierwszych 300 MW). Zarówno dla hydroenergii, energii wiatru oraz energii promieniowania słonecznego stawka ta będzie wynosiła 0,75 zł za 1 kWh. Mikroinstalacje od 3 kW do 10 kW mogą liczyć na taryfy gwarantowane jedynie dla pierwszych 500 MW. Stawka dla instalacji fotowoltaicznych to 0,65 zł za 1 kWh.

Teraz dokument trafi do Prezydenta, który dokładnie przeanalizuje jej kluczowe zapisy. Jeżeli ustawa zostanie przez niego zaakceptowana, kolejnym krokiem będzie jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Po upłynięciu okresu vacatio legis ustawa wejdzie w życie.

Wyniki głosowania Sejmu