Log In / Sign In

Innowacyjne startupy z branży PV, które warto śledzić

Niektóre z nich istnieją od lat i świetnie radzą sobie na rynku. Inne proponują nowatorskie, rewolucyjne rozwiązania, które mają szansę na zwiększenie przystępności technologii fotowoltaiki. O kim dużo mówi się w branży? I na jakich założeniach opierają się najczęściej ich koncepcje?

Prezentujemy innowacyjne startupy z branży solarnej

1. CloudSolar

W czasach, gdy przenosimy nasze dane do chmury, nie mogło tego zabraknąć również w innych sferach. Nawet w dziedzinie energetyki słonecznej. CloudSolar podszedł do problemu braku wystarczającej ilości środków finansowych, braku dostępnego dachu (zupełnie jak miejsca na dysku) i wreszcie braku pełnej własności dachu jako trzech najczęstszych barier instalacji paneli słonecznych, w najprostszy z możliwych sposobów.

Model zakłada łatwą możliwość zainwestowania w panele słoneczne- do takiego stopnia, na jaki możemy sobie pozwolić finansowo. Kupujemy zatem dowolną liczbę paneli (konieczna jest minimalna wpłata wysokości 50 dolarów), które będą przynależeć do znacznie większego systemu fotowoltaicznego. Na system składa się grupa inwestorów, stąd możliwe jest poniesienie mniejszych nakładów finansowych. Odpowiedzialność za konserwację urządzeń i monitoring spoczywa po stronie CloudSolar. Dane dotyczące pracy urządzeń są na bieżąco udostępnianie inwestorom.

25-letnią umowę można odnowić lub panele można odsprzedać. W czasie trwania umowy po  okresie minimum 5 lat własność części instalacji można przenosić na inne osoby.

Zobacz!

2. kWh Analytics

Ten założony 3 lata temu start-up podszedł do zgoła innego problemu w branży- dużej ilości surowych, nieprzetworzonych danych i niewiedzy na temat jakości urządzeń oraz montażu. Stworzył zatem system do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, łączący bazę komponentów z oceną ich pracy oraz swoistą platformę wspierającą komunikację inwestorów i deweloperów. Teraz natomiast opracowuje algorytmy mające na celu ocenę instalacji łączących różne technologie oraz samych instalatorów.

Zobacz!

3. Qinous

Niemiecki start-up oferuje magazyny energii w koncepcji plug & play – obszaru stanowiącego jeden z najciekawszych nowatorskich koncepcji branży PV. Dzięki produktowi marki Qinous, oddalone od infrastruktury sieci miejsca mogą być zasilane niedrogą energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. System jest kompaktowy, przenośny i łatwy w instalacji, może być również z łatwością integrowany w istniejących instalacjach pracujących wyspowo.

Zobacz!

4. SolarTab

Ten start-up poszedł w ślady producentów eleganckich urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do ładowania. To dbające o środowisko urządzenie wygląda niemal jak iPad. Mowa o ładowarce z półki premium, zasilanej promieniowaniem słonecznym, oferowanej przez SolarTab. Elegancki design, ogniwa fotowoltaiczne, które możemy ustawić w dowolnej pozycji, dwa porty USB oraz znakomitej jakości bateria umożliwiają ładowanie tabletów oraz smartfonów. Dostępny od 109 dolarów.

Zobacz!

5. QuickSolar

QuickSolar postanowił znieść barierę czasochłonnego projektowania systemów fotowoltaicznych. Łatwe dla użytkownika oprogramowanie, które umożliwia odkrycie kosztów i zalet instalacji fotowoltaicznej – zgodnie z zapewnieniem twórców- szybciej i dokładniej. Panele są przeciągane kursorem na dach ze zdjęcia satelitarnego, po czym następuje przeliczenie uzysków energii i przygotowywane jest jego podsumowania, a także dla zainteresowanych użytkowników – jego wycena.

Zobacz!

6. EasySolar

EasySolar to dla odmiany polski start-up, który postanowił pójść o krok dalej niż QuickSolar. Aplikacja do projektowania i przygotowywania ofert sprzedażowych oparta na technologii chmury obejmuje projektowanie na szkicach technicznych, zdjęciach oraz mapach Google. Oprogramowanie zostało wyposażone w pokaźną bazę komponentów, bazę nasłonecznienia oraz narzędzia do pomiaru azymutu i kąta nachylenia dachu z poziomu urządzenia mobilnego. I jeszcze coś- przygotowane w przystępnej dla inwestorów formie oferty sprzedażowe mogą obejmować dowolną lokalizację na całym świecie.

Zobacz!

Masz ciekawy pomysł lub innowacyjną firmę, która działa w branży fotowoltaiki i chciałbyś ją zaprezentować naszym czytelnikom? Skontaktuj się z nami:  joanna@easysolar-app.com