Log In / Sign In

System fotowoltaiczny – produkcja i kontrola energii

Zasada działania instalacji PV polega na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W ostatnich latach zauważyć możemy znaczny wzrost popularności fotoogniw. Dynamika rozwoju związana jest z ciągłym poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii.

Promieniowanie słoneczne w postaci cząsteczek (fotonów) padając na powierzchnię modułu fotowoltaicznego rozpoczyna szereg przemian, które w końcowym efekcie powodują powstanie energii elektrycznej.

System fotowoltaiczny zasada działania

Panel fotowoltaiczny posiada elektrody, zazwyczaj 2-3 na panel, które przewodzą wyprodukowaną energię do puszki przyłączeniowej, która prowadzi bezpośrednio do inwertera. Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd stały, który w falowniku przekształcany jest na prąd przemienny kierowany do urządzeń elektrycznych w domu i do sieci. Istnieją dwa sposoby działania systemów PV. Pierwszym z nich jest instalacja on-grid, czyli przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Druga – off-grid, polega na działaniu wyspowym. Brak przyłączenia do sieci oznaczałby zużywanie energii elektrycznej w całości na potrzeby własne. Największa wydajność systemu przypada na godziny południowe, kiedy to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest najmniejsze. Sytuacja ta wymagałaby montażu systemów magazynowania energii, które na chwilę obecną są bardzo drogie i w przypadku budownictwa jednorodzinnego – nieopłacalne. Najlepszym w tej sytuacji rozwiązaniem jest przyłączenie systemu do sieci, która daje nam możliwość wysyłania i odbioru energii w zależności od zapotrzebowania.

Czynniki wpływające na system fotowoltaiczny

Na uzysk systemu fotowoltaicznego wpływ ma wiele czynników. Najważniejszymi z nich są: nasłonecznienie odpowiadające danemu obszarowi, kąt nachylenia instalacji (optymalny kąt dla Polski wynosi 35-37°), azymut, rodzaj panelu, jego sprawność oraz umiejscowienie.

Nabywca instalacji PV nie może mieć pewności, że w ciągu 25 lat eksploatacji nie napotka problemów związanych z nią problemów. Rozwiązaniem okazuje się montaż systemu monitoringu, który pozwala na ciągłą kontrolę podstawowego zakresu parametrów. Ze względu na intensywnie rozwijający się rynek, zapotrzebowanie na instalacje tego typu ciągle wzrasta. Jednym z najnowszych projektów jest aplikacja SolarCity, która pozwala na monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu w czasie rzeczywistym stanowiąc jednocześnie platformę, której użytkownicy mogę dzielić się miedzy sobą doświadczeniami związanymi z oszczędzaniem energii. Monitoring w wersji mobilnej pozwala na kontrolę systemu z dowolnego miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem – tym razem dla farm PV, jest zastosowanie dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, które monitorują temperaturę pracy panelu i zmniejszają ryzyko jego przegrzania.

System fotowoltaiczny, energia

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną powoduje nieustanne dążenie do otrzymania rozwiązań zwiększających wydajność i opłacalność instalacji fotowoltaicznych. Dzięki inicjatywom takim jak Dolina Fotowoltaiki firmy związane z branżą PV mogą dzielić się między sobą wiedzą i doświadczeniem, co w efekcie zaowocować może znacznie szybszym rozwojem rynku fotowoltaicznego.

Dolina Fotowoltaiki
Kontakt: info@energoportal.eu

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI