Log In / Sign In

Treść ustawy o OZE

treść ustawy o ozeNa oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP opublikowana została treść ustawy o OZE w wersji z dnia 20.02.2015 r.

Aktualna treść ustawy o OZE

Od momentu głosowania posłów prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, po czym jej zapis zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nowe zapisy wejdą w życie po upłynięciu vacatio legis, czyli okresu który ma umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się i przygotowanie do zmian, jakie może nieść za sobą zmiana przepisów. Zazwyczaj przepisy ogłaszane w Dzienniku Ustaw wchodzą w życie po upłynie 14 dni lub w okresie dłuższym, jeżeli dany akt normatywny to określi.

Jeżeli Prezydent RP odmówi podpisania ustawy, trafi ona do ponownego głosowania Sejmu. Posłowie nie będą mieli wtedy jednak możliwości wnoszenia poprawek a do przyjęcia ustawy niezbędne będzie zdobycie 3/5 głosów. Wtedy ustawa trafi z powrotem do rąk Prezydenta, który będzie zobligowany do jej podpisania.