Log In / Sign In

Zobacz, co działo się w minionym tygodniu

W minionym tygodniu udostępniliśmy pełną, przyjętą przez rząd treść ustawy o OZE. Teraz czekamy na podpis Prezydenta. Przybliżamy także Czytelnikom, jak przygotować powierzchnię dachową pod instalacje PV.

Porównanie sposobu produkcji paneli monokrystalicznych i polikrystalicznych

Niezgodność kształtu czy barwy ogniw wynika z różnych metod ich wytwarzania i niesie za sobą wiele skutków np. odmienne sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną przez cały panel PV

WWF: Polska wkracza w erę energetyki obywatelskiej

Wdrożenie tzw. poprawki prosumenckiej pozwoli na powstanie około 200 tysięcy mikro-elektrowni w Polsce do roku 2020 – tłumaczy Tomasz Adamczewski z WWF Polska

Start-upy z branży PV, które warto śledzić

Najmodniejsze kierunki start-upów z branży fotowoltaiki? Dominuje crowdfunding, systemy plug & play oraz zarządzanie danymi.

Treść ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przedstawiamy pełną treść aktualnej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii przegłosowanej w sejmie dnia 20.02.2015 r.

Przystosowanie dachu pod system PV

Przystosowanie dachu pod instalację PV jest bardzo ważne, choć częściej zamiast remontu pokrycia musimy dokonywać zmian w projekcie naszego systemu. Oczywiście dotyczy to przypadku, w którym planujemy montaż paneli na istniejącym już budynku

Komisja Europejska przedstawi założenia unii energetycznej

Dla Polski ważne jest, by europejska polityka energetyczna różnicowała krajowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla w zależności od ich możliwości zmian w miksie energetycznym.

Ustawa OZE pomoże spełnić wymogi UE

Zgodnie z pakietem 3×20 do 2020 roku w UE 20 proc. energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dla Polski cel ten to 15,5%

Gwarancja sprzedaży energii elektrycznej z instalacji PV

W przypadku spełnienia określonych wymogów przy realizacji inwestycji, wytwórca energii z OZE otrzymuje pełną gwarancję na sprzedaż swojej energii po określonej cenie przez okres 15 lat. Warunki zostają spisane w umowie sprzedaży, a ich niedotrzymanie przez sprzedawcę zobowiązanego grozi karami pieniężnymi.