Log In / Sign In

Przetarg na dostawę i montaż instalacji PV na terenie szpitala w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży (woj. podlaskie) ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie szpitala. 

Zamówienie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Przedmiotem zamówienia jest:

– dostawa i montaż min. 796 sztuk wolnostojących paneli fotowoltaicznych,
– dostawa i montaż min. 37 sztuk wolnostojących kolektorów słonecznych,
– uruchomienie i synchronizacja instalacji fotowoltaicznej i solarnej wraz z połączeniem do istniejących instalacji Szpitala,
– instalacja systemu wizualizacji i archiwizacji produkowanej energii,
– przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych.

Sprawność paneli fotowoltaicznych wynosi zapewnienie minimalnej 90 % mocy znamionowej przez 10 pierwszych lat eksploatacji tj. 3 % wartości oferty.

Oferty można składać do 15 kwietnia  2015 r., do godz. 10 do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Al. J. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

SZCZEGÓŁY PRZETARGU – TUTAJ, NR PRZETARGU #013