Log In / Sign In

Prosument – co piąty Polak może nim zostać

fot.  Tree Hunter Rob McBride, flickr.com

fot. Tree Hunter Rob McBride, flickr.com

Opublikowane przez RWE Polska studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Fotowoltaikę, natomiast, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie.

Prosument może odpowiadać za produkcję energii

Według raportu, w 2050 r. prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Ze względu na znaczący potencjał trendu prosumenckiego, RWE Polska, postanowiła zbadać kim będzie polski prosument. Na zlecenie spółki, zrealizowane zostało badanie opinii publicznej na temat postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne – potencjalnego polskiego prosumenta.

21% Polaków może zostać prosumentami

Co piąty badany (21%) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21% badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. Co ciekawe, 50% respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8% badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Potencjalny polski prosument jest młody i zarabia między 2501 a 4000 zł netto

46% zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki miedzy 2501 a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21% potencjalnych prosumentów zarabia od 1501  do 2500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej grupie mają zainteresowani charakteryzujący się dochodem gospodarstwa domowego poniżej 1500 zł netto (17%) oraz powyżej 4000 zł netto (także 17%)

Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23%). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21%) oraz przekraczające 60 lat (21%). Pozostali potencjalni inwestorzy w panele PV należą do grupy wiekowej 40-49 lat (18%) oraz 50-59 lat (17%).
Co ciekawe 81% potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne  wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało to około 1000 zł rocznie i pozwalało zaoszczędzić ponad 1000 zł na rachunku za energię elektryczną w skali roku.

Potencjalny polski prosument mieszka na wsi, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku

Inwestycja w panele PV mogłaby być rozważana głównie przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (51%), w miejscowościach do 20 000 mieszkańców (15%) oraz w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (15%). Pozostałe 32% respondentów skłonnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowości o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkańców (8%) oraz do 200 000 mieszkańców (12%).

Jeśli natomiast chodzi o rodzaj budynku, który zamieszkuje potencjalny prosument to 59% badanych wyrażających zainteresowanie zakupem paneli fotowoltaicznych mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie szeregowej. Pozostałe 41% mieszka w budynku wielorodzinnym lub bloku.

Jego główna motywacja to obniżenie wysokości rachunku za energię elektryczną

Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych czynników przemawiających za nabyciem paneli fotowoltaicznych, respondenci, na pierwszym miejscu stawiali możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wskazało na nią 57% badanych. Na drugim miejscu badani umieścili niezależność od firm produkujących energię (15%). Z kolei, na trzeciej pozycji znalazła chęć czynnego udziału w ochronie środowiska, na którą wskazało 13% osób objętych badaniem. Ten czynnik częściej wybierała grupa osób o dochodach powyżej 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Na kolejnym miejscu uplasował się wynikający z posiadania panelu wyższy status społeczny (5%). 1% badanych wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie tego uczynić.

Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 r., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” oraz „potencjalny inwestor w panele fotowoltaiczne” odnoszą się do respondentów, którzy na pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji, kupiłby Pan/i panel fotowoltaiczny, pozwalający na pozyskiwanie energii z promieniowana słonecznego wart ok 10 000 PLN?”, odpowiedzieli twierdząco.

RWE