Log In / Sign In

Farma fotowoltaiczna w Polsce na terenie składowiska odpadów

farma fotowoltaiczna

Jonathan Potts, Solar Farm, fot. flickr.com

Zakończono kolejny etap budowy pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej powstającej w miejscu byłego składowiska odpadów w gminie Ustronie Morskie. Wyprodukowana tu energia zasili obiekty gminne, a wydatki gminy za prąd mogą spaść nawet o 80-90%. Moc 1 MW jest w stanie zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych.

Słońce rozwiąże brudny problem

Byłe wysypiska stwarzają gminom problemy. Przez 50 lat od zamknięcia śmietnisk teren powinien  zostać niezabudowany. Jeśli jednak grunt zostanie odpowiednio przygotowany, zasypany i zostaną spełnione wymogi bezpieczeństwa, dawne wysypisko śmieci można rekultywować. Odpowiednio zagospodarowany teren może być przekształcony dzięki proekologicznym rozwiązaniom właśnie takim jak energia odnawialna. Takie projekty zyskują przychylność decydentów oraz społeczeństwa, a dzięki dotacji z Unii Europejskiej można je sfinansować.

– Farma fotowoltaiczna przynosi wymierne korzyści dla środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, przemyślana inwestycja pomaga zagospodarować teren, który w innym przypadku byłby przez kilkadziesiąt lat pozostawiony bez użytku, ponieważ na terenach, które niegdyś były wysypiskami śmieci, występuje zakaz budowy nowych obiektów przez kolejne 50 lat od ich zamknięcia – mówi Piotr Targański, ekspert w zakresie kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznych w firmie Opeus Energia.

Kolejny etap zakończony

Do tej pory śmietnisko zostało już odpowiednio przygotowane. Na plac budowy o powierzchni 15,500m2 wjechało blisko 2 tys. ciężarówek z ok. 17 tys. ton ziemi i gliny. Ukończono wałowanie śmieci, ułożono system odgazowania i odwodnienia oraz zostały nasypane i zabezpieczone odpowiednie warstwy ekranowe i wzmacniające. Kolejne kroki to ułożenie płyt betonowych pod konstrukcje fotowoltaiczne oraz tras kablowych. Następnie teren zostanie wyrównany, zasiany trawą i ozdobiony krzewami. Do zakończenia projektu pozostanie wykonanie oświetlenia, montaż specjalnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz samych paneli.

– Chcemy jak najbardziej udogodnić inwestorom instalację paneli fotowoltaicznych, dlatego oferujemy im pełny zakres usługi. Oprócz kompleksowego przygotowania terenu, pomagamy również w pierwszej fazie projektowej, czyli m.in. w działaniach koncepcyjnych, uzyskiwaniu decyzji czy koncesji, a także pozyskiwaniu dotacji z funduszy Unii Europejskiej  – mówi Piotr Targański z Opeus Energia.

Następne projekty już w planach

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zamkniętego wysypiska w gminie Ustronie Morskie o mocy 1 MW, która jest w stanie zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych, jest w trakcie realizacji. Następne projekty już czekają. Śmietniska to nie jedyne obszary, które warto rekultywować. W Polsce jest wiele miejsc, które nie spełniając już swojej funkcji, stoją opuszczone. Do nich należą byłe oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki wodne elektrowni. Rekultywację miejsc, które stoją zamknięte, planuje wiele gmin bądź inwestorów prywatnych.

– Kierunek, który obierają gminy czy duże zakłady produkcyjne, jest bardzo pozytywny. Inwestując w farmy fotowoltaiczne zapewniają sobie całkowite zaopatrzenie w prąd, mając przy tym na względzie aspekty ekologiczne – dodaje Piotr Targański z Opeus Energia. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną przynosi wymierne korzyści, a dbanie o środowisko i samowystarczalność w zaopatrzeniu w prąd są dostatecznie silnymi argumentami, żeby rozważyć takie działania.

BiznesDolnoslaski.pl