Log In / Sign In

Powstał ogólnopolski system doradztwa ds. efektywności energetycznej i OZE

fot. Solar and wind, flickr.com

fot. Solar and wind, flickr.com

Komunikat WFOŚiGW w Olsztynie: W kraju realizowany jest ogólnopolski projekt wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Partnerem tego zadania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Głównym założeniem przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. WFOŚiGW w Olsztynie, podobnie jak inne tego typu instytucje w kraju, są partnerami projektu. Jako pośrednie cele zadania wyznaczono zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, jak również wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

W ramach realizacji projektu przewidziano wiele zadań, w tym m.in. wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, usługi doradcze związane z przygotowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, działań na rzecz zrównoważonej energii (PGN/SEAP), inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W Wojewódzkich Funduszach powstały bowiem zespoły ekspertów- doradców energetycznych, przed którymi przedstawiono szereg zadań do realizacji. W ramach swoje pracy eksperci będą prowadzili szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców i społeczności lokalnej. Powstanie także baza danych, w której znajdą się informacje o dobrych praktykach stosowanych projektach związanych z ochroną środowiska. Ponadto eksperci będą wspierali gminy w przygotowaniu w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, a także bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie będą doradzać w jaki sposób starać się o środki na realizację dane projektu, którego celem będzie efektywność energetyczna, obniżenie emisji spalin, czy też wykorzystanie energii odnawialnej.

Ponadto będą wsparciem w zakresie weryfikowania audytów energetycznych i wdrażania rekomendacji z nich wynikających z audytów, wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Ważnym elementem pracy ekspertów będzie doradztwo potencjalnym beneficjentom w zakresie aplikowania o środki unijne. Zespół doradców obecnie uczestnicy w specjalistycznych szkoleniach, który pozwolą im jeszcze efektywniejszą współpracę z potencjalnymi beneficjentami w aplikowaniu o środki unijne. Swoją pracę doradczą eksperci rozpoczną w sierpniu tego roku. Ich porady będą bezpłatne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie