Log In / Sign In

Prosument – nabór wniosków do programu w BOŚ rusza 7 kwietnia

prosument

fot. Tree Hunter Rob McBride, flickr.com

26 marca 2015 roku w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie dotyczące programu Prosument. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele BOŚ Banku SA, NFOŚiGW oraz firmy działające w branży instalacyjnej odnawialnych źródeł energii.

Tematem spotkania było przede wszystkim omówienie aktualnego stanu realizacji programu Prosument. Wyjaśnionych zostało wiele niedopowiedzeń i wątpliwości towarzyszących osobom zainteresowanym dofinansowaniem.

Prosument, wymagania przed wykonawcami

Największe emocje wzbudziła rozmowa dotycząca wymagań, jakie mają zostać postawione przed wykonawcami instalacji w formie gwarancji bankowych. Miałoby to stanowić dyskryminację małych instalatorów. Firmy zastrzegają, że nie są w stanie w tak krótkim czasie zdobyć wymaganych zabezpieczeń. Przedstawiciele BOŚ tłumaczyli, że prace nad tym zapisem nadal trwają.

Mariusz Klimczak, Prezes BOŚ Banku ogłosił, że nabór wniosków do programu Prosument we wszystkich oddziałów banku ruszy 7 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wnioski przyjmowane będą w placówkach banku, natomiast proces decyzyjny będzie odbywał się w centrali banku.

BOŚ jako jedyny bank, który obsługuje program Prosument fundusze otrzyma w dwóch transzach. Pierwsza z nich wynosić będzie 20 mln zł, kolejna zostanie uruchomiona dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu 80% wniosków z transzy pierwszej.

Więcej informacji dotyczących programu Prosument znajdziesz TUTAJ.