Log In / Sign In

EKoKredyt Prosument dopiero 24 kwietnia

Program Prosument, który umożliwia otrzymanie dotacji i kredytu preferencyjnego na zakup mikroinstalacji OZE, w BOŚ Banku dostępny będzie od 24 kwietnia 2015, po prawie dwóch tygodniach opóźnienia w stosunku do planowanej daty (7 kwietnia).

Dla kogo przeznaczony jest EkoKredyt Prosument?

Jak podaje BOŚ Bank preferencyjne dofinansowanie z programu Prosument otrzymać może osoba fizyczna, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. Przez “dysponowanie” nieruchomością należy tutaj rozumieć posiadanie prawa własności (lub współwłasności) budynku lub jego użytkowanie wieczyste. Na uzyskanie EKoKredytu mogą liczyć również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wsparcie finansowe otrzymać mogą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych lub mikroinstalacji OZE, służących do produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej i elektrycznej:

  •  – źródła ciepła opalane biomasą – o mocy zainstalowanej do 300 kWt
  •  – pompy ciepła – o mocy zainstalowanej do 300 kWt
  •  – kolektory słoneczne – o mocy zainstalowanej do 300 kWt
  •  – instalacje fotowoltaiczne – o mocy zainstalowanej do 40 kWp
  •  – małe elektrownie wodne – o mocy zainstalowanej do 40 kWe
  •  – mikrokogeneracja – o mocy zainstalowanej do 40 kWe

Środki dostępne w ramach EKoKredytu Prosument

W pierwszej transzy środków od NFOŚiGW BOŚ Bank będzie miał do rozdysponowania 20 mln zł. Kolejna transza (w tej samej wysokości)  zostanie uruchomiona dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu 80% wniosków z transzy pierwszej.

Dla źródeł energii elektrycznej dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji, która wyniesie 40% w roku 2015, 30% w roku 2016. Inaczej sprawa wygląda w przypadku źródeł energii cieplnej, które mogą liczyć na otrzymanie 20% kosztów kwalifikowanych w 2015 r. i 15% w roku 2016.

BOŚ Bank przedstawił na swojej stronie listę oddziałów BOŚ, do których można zgłosić się w sprawie EKoKredytu Prosument. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie NFOŚiGW dostępne są na stronie BOŚ Banku.