Log In / Sign In

Konferencja fotowoltaiczna EasySolar – Dolina Fotowoltaiki

EasySolar zostało zaproszone na prelekcję na konferencji w ramach działań klastra Dolina Fotowoltaiki w dniach 30-31 marca br.

Dolina Fotowoltaiki tworzy platformę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Klaster ma zapewnić powstawanie nowych, innowacyjnych produktów, dostęp do know-how, wymianę wiedzy oraz rozwój współpracy między członkami powiązania..

Następna konferencja fotowoltaiczna będzie miała miejsce jeszcze przed wakacjami.