Log In / Sign In

Przetarg na budowę elektrowni PV Puńsk

Gmina Puńsk (woj. podlaskie) ogłasza przetarg nieograniczony na budowę elektrowni fotowoltaicznej Puńsk – 40kW na potrzeby własne.

Przetarg nieograniczony dotyczy kompleksowej realizacji – dostawy oraz montażu elektrowni PV.

Elektrownia słoneczna przeznaczona będzie do zasilania odbiorników  w obiekcie zasilanych  obecnie z sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej w ramach istniejącej umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej.

Więcej szczegółów dotyczących zamówienia można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Puńsk

Oferty można składać do dnia 16 kwietnia 2015 do godz. 10 do UG 16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza 23