Log In / Sign In

17.04 rusza nabór wniosków do programu Bocian

fot. NFOŚiGW, logo

fot. NFOŚiGW, logo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii”.

Cel programu Bocian

Celem programu NFOŚiGW jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez program Bocian dąży do:

•             produkcji energii elektrycznej – 235 000 MWh

•             produkcji energii cieplnej – 990 000 GJ

•             ograniczenia emisji CO 2 – 290 000 Mg/rok

Beneficjenci

Program Bocian skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowanie przyznawane jest w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.  Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Kredyt na warunkach preferencyjnych jest oprocentowany nie mniej niż 2 procent w skali roku. Budżet dla całego programu priorytetowego „Bocian” wynosi do  570 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie od  17 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków. Przygotowane wnioski należy wysyłać do Generatora wniosków o dofinansowanie. W przypadku braku podpisu elektronicznego podanie należy złożyć także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

źródło: NFOŚiGW