Log In / Sign In

Przetarg: budowa instalacji fotowoltaicznej Kielce

Money, Bundle of Cash, flickr.com

Money, Bundle of Cash, flickr.com

Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Olszewskiego w Kielcach (woj. świętokrzyskie). W ramach inwestycji przewiduje się również dostawę pojazdów elektrycznych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej jest realizowana w ramach projektu „ Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego dofinansowanego w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instalacje fotowoltaiczne powinny mieć minimalną moc pozyskaną 50 kW.

Przetarg obejmuje m.in.: roboty budowlane z zakresu:

– montaż prefabrykowanych wiat z panelami PV wraz z instalacją techniczną ,
– montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych,
– wewnętrzna instalacja elektryczną prowadzoną pod powierzchnią gruntu.

Oferty można zgłaszać do 27 kwietnia 2015 roku, do godz. 11, do Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6, 25-663, Kielce.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie zamawiającego.