Log In / Sign In

Inteligentne miasta racjonalnie gospodaruje energią

Podstawowym warunkiem potrzebnym do oszczędzania ciepła w miastach jest transparentność. Tylko mieszkańcy świadomi własnego zużycia energii i dysponujący opomiarowaniem mogą racjonalnie zmieniać swoje zachowania konsumpcyjne – to jeden z wniosków z Ogólnopolskiego Kongresu Smart – Inteligentne Miasta, który odbył się w Warszawie.

– Indywidualne opomiarowanie jest stosowane od wielu lat w innych krajach europejskich,
w związku z tym, można powiedzieć, że jest to sprawdzone rozwiązanie, które odgrywa istotną rolę w osiąganiu celów efektywności energetycznej.
W Polsce zużywa się
2-3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej. Natomiast, zużycie ciepła w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów spadło średnio o 30%, a rachunki za energię cieplną średnio o 625 zł rocznie na mieszkanie. System, którym objętych jest już w Polsce ponad 3,5 mln z około 6 mln ogólnej liczby mieszkań przyczynia się do redukcji emisji na poziomie prawie 3 mln ton CO2 rocznie
-– przekonywał podczas konferencji Tomasz Bazga, prezes ista Polska.

 Stosowanie opomiarowania i systemu indywidualnych rozliczeń skłania użytkowników do świadomego myślenia o zużyciu ciepła i przewidywania wysokości rachunków. Każdy lokator budynku wielomieszkaniowego otrzymuje swój indywidualny rachunek za energię cieplną, więc płaci jedynie za rzeczywiste zużycie. Ważnym wnioskiem z Kongresu Smart była konieczność edukacji, które oprócz oszczędności uzyskanym dzięki opomiarowaniu, pomagają w ograniczeniu dalszego zużycia, dzięki wiedzy o efektywnym jej gospodarowaniu.

Przywołując słowa prezesa ista International GmbH Waltera Schmidta przedstawiciel polskiego oddziału dodał, że nasz kraj ma najlepsze warunki, aby zrealizować ogromny potencjał oszczędności energii dzięki jej odbiorcom końcowym. Indywidualny pomiar
i rozliczane kosztów energii, tzw. opomiarowanie budynków mieszkalnych pozwala zaoszczędzić do 25 procent rocznych kosztów energii. Warunkiem jest zapewnienie przejrzystości w rozliczaniu indywidualnym, bez konieczności poważnych inwestycji.

Dlatego też, Komisja Europejska rekomenduje kompletne wdrożenie indywidualnego opomiarowania w każdym państwie członkowskim. Potencjał dla oszczędności warunkowany jest realizacją postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,
w szczególności implementacją art. 9 – 13 Dyrektywy. Jednym z istotniejszych celów Dyrektywy jest umożliwienie odbiorcom końcowym energii cieplnej rozliczania się w oparciu o rzeczywiste zużycie ciepła.

Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne Miasta odbył się 30 marca w Warszawie.