Log In / Sign In

Aukcje OZE – weź udział w symulacji

Aukcje OZE to nowy dla Polski system wsparcia odnawialnych źródeł. Jesienią MG planuje przeprowadzenie symulacji tego mechanizmu. Rejestrować można się do 7 maja.

Pierwszym krokiem udziału w symulacji jest rejestracja podmiotu zgłaszającego ofertę po to by otrzymać specjalny kod, umożliwiający złożenie oferty aukcyjnej.  Kody zapewnią całkowitą anonimowość i poufność zgłaszanych ofert, nad czym będzie czuwać kancelaria DZP.

Przed rozpoczęciem aukcji PSEW ogłosi ceny referencyjne, a wolumen aukcji zostanie parametrycznie określony jako równowartość kilkudziesięciu procent zgłoszonych ofert –  a więc wiadomo, że nie wszystkie podmioty będą mogły wygrać.

Drugim krokiem będzie otwarcie sesji aukcji (8 -13 maja), w trakcie której inwestorzy (posługując się wcześniej otrzymanymi kodami) będą mogli zgłaszać oferty, po wejściu na stronę internetową aukcji  www.zieloneuakcje.pl.

W ramach wydarzenia udostępniony zostanie uproszczony model finansowy, który wesprze uczestników w wyznaczeniu ceny aukcyjnej. Model zostanie udostępniony wraz z rozpoczęciem drugiego etapu, czyli 8 maja. Link do pobrania zostanie przesłany w wiadomości e-mail powiadamiającej o rozpoczęciu tej części wydarzenia.

Trzecim krokiem – po zamknięciu sesji aukcji – będzie ogłoszenie wyników w formie webinarium, 15 maja. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi analizami wyników aukcji, a także otrzymaniem dodatkowej wiedzy z zakresu procedur prawnych aukcji i metodologii przygotowywania ofert będą też mogły wziąć udział w seminarium, które odbędzie się 19 maja w Warszawie w hotel Radisson Blu. Do Państwa dyspozycji podczas tego wydarzenia będą eksperci PSEW, PwC i kancelarii DZP.

Uczestnictwo w aukcji jest płatne. Dostęp do udziału w webinarium oraz aukcji obejmujący zgłoszenie jednej oferty cenowej wynosi 350 PLN (+VAT). Dostęp do udziału w webinarium oraz aukcji obejmujący zgłoszenie jednej oferty cenowej wynosi 350 PLN (+VAT). W ramach wydarzenia istnieje możliwość zgłoszenia do 4 ofert (dwie oferty – 700 zł, trzy ofety – 1050 zł, cztery oferty – 1400 zł). Opłatę należy wnieść podczas rejestracji online.

Koszt udziału w seminarium to: 1200 zł (+VAT) od osoby. Opłatę za seminarium należy wnieść po odesłaniu formularza zgłoszeniowego na podstawie faktury proforma.

Aukcje OZE- anonimowość i poufność

Jak informuje organizator aukcji, jest to proces całkowicie anonimowy. Podczas logowania do systemu można uzyskać unikalny identyfikator zapewniający  anonimowość w systemie IT obsługującym aukcję.

  • Identyfikator jest generowany przez firmę IT, która zarządza bazą danych.
  • Dane związane z płatnością za uczestnictwo w aukcji gromadzone są przez firmę obsługującą płatności (PayLane) a dane potrzebne do wystawienia faktury gromadzone są przez firmę prowadzącą usługi księgowe (Fakturownia) i nie są powiązane z wygenerowanym identyfikatorem używanym przez Państwa podczas aukcji.
  • Organizatorzy aukcji nie będą posiadali dostępu do bazy danych pozwalającej na identyfikację zarejestrowanych użytkowników
  • PwC, PSEW ani DZP nie będą w stanie powiązać danych rejestracyjnych użytkownika z zgłoszonymi przez nich projektami
  • Firma IT obsługująca wydarzenie przekazywać będzie do organizatorów jedynie zanonimizowane dane użytkowników
  • Po zakończeniu wydarzenia Firma IT obsługująca wydarzenie zniszczy bazę danych zarejestrowanych użytkowników.
  • Organizatorzy otrzymają zgłoszone dane dotyczące projektów, zgłoszoną cenę aukcyjną oraz wolumen energii – są to dane konieczne do rozstrzygnięcia aukcji jednakże nie będzie możliwe powiązanie ich z realnymi projektami istniejącymi na rynku na podstawie danych rejestracyjnych.