Log In / Sign In

Ustawa o OZE – szkolenie. Zniżki dla czytelników inżynierPV!

Serdecznie zapraszamy na czerwcowe szkolenie na temat nowych przepisów ustawy, nad którym objęliśmy patronat.

Komunikat prasowy

 

NOWE WSPARCIE OZE: USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

12 czerwca 2015, Warszawa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt “NOWE WSPARCIE OZE – Ustawa o odnawialnych źródłach energii”. Szkolenie odbędzie się 12 czerwca br. w Warszawie. Przeprowadzi je czołowy ekspert prawa energetycznego w Polsce.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

 • Przedsiębiorstw wytwarzających i sprzedających energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowych odbiorców energii, ciepła
 • Firm zajmujących się instalacją OZE i termicznym przekształcaniem odpadów
 • Firm zajmujących się mikroinstalacjami i małymi instalacjami
 • Firm zajmujących się instalacjami spalania wielopaliwowego
 • Firm wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biopłyny
 • Spółek gazowniczych, zobowiązanych do rozliczania się ze świadectw pochodzenia z OZE
 • Firm wytwarzających i obracających energią pochodzącą z OZE
 • Audytów i weryfikatorów energetycznych
 • Brokerów, domów maklerskich oraz jednostek obracających certyfikatami i energią
 • Kancelarii prawnych, firm doradczych i inżynieryjnych zainteresowanych funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE

Najważniejsze zagadnienia:

 • Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu
 • Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym
 • Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE
 • Nowe podmioty w systemie wsparcia
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegółowy program warsztatów jest dostępny na stronie internetowej Eurocon. 

Jeśli wolą Państwo dokonać rejestracji on-line, formularz dostępny pod linkiem: REJESTRACJA- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Czytelnicy portalu inżynierPV otrzymają 10 % rabat. Wystarczy w formularzu w polu “razem do zapłacenia” obok kwoty dopisać hasło: inzynierPV.

W razie wszelkich pytań, czy wątpliwości zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, szkolenia@euro-con.pl

Z wyrazami szacunku,

Ewelina Walczuk