Log In / Sign In

Systemy fotowoltaiczne i rozwój OZE w kraju

Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego stanowi nie lada zagrożenie dla energetyki konwencjonalnej. Ilość promieniowania słonecznego docierającego do ziemi jest w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Co w takim razie powstrzymuje jej szybsze rozpowszechnianie?

Systemy fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne pomimo długiego okresu ich żywotności i stosunkowo niskiego wkładu w obsługę instalacji stanowią dość spory koszt inwestycyjny. Wzorując się na państwach takich jak Czechy lub Niemcy, aby osiągnąć wysoki udział fotowoltaiki w ogólnym miksie energetycznym kraju  niezbędne są dotacje, które sprawią, że fotowoltaika będzie generowała dla prosumenta dodatkowe oszczędności. Zyski płynące z tego tytułu są w stanie zachęcić większą rzeszę osób do inwestycji w PV. Powstawanie nowych systemów PV w Polsce było do tej pory wstrzymywane przede wszystkim przez oczekiwanie na podpisanie ustawy OZE, która  miałaby uregulować zasady i  podnieść stawki sprzedaży energii z PV do sieci.

Koszty związane z instalacją to nie jedyny problem PV w Polsce. Największą przeszkodą, w skutek której fotowoltaika nie może zostać głównym źródłem energii jest ograniczenie czasowe jej pracy. Systemy które nie pracują nocą nie mogą pozwolić na kompletne uniezależnienie od energetyki konwencjonalnej. Rozwiązaniem tego problemu mogą być nowe magazyny energii Tesli, które są o nawet 60% tańsze od obecnych rozwiązań. Bateria Powerwall dostępna w wersjach 7 lub 10 kWh ma trafić do sprzedaży latem tego roku.

Rozwój OZE

Ustawa w jej końcowym kształcie została podpisana 11.03.2015 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Szczególne znaczenie dla przyszłych prosumentów miała wprowadzona przez posła PSL – Artura Bramorę poprawka, w myśl której posiadacze nowobudowanych  (uruchomione po 1 stycznia 2015r.) instalacji OZE otrzymywać będą stawki gwarantowane:

  • 0,75zł/kWh dla instalacji do 3 kW
  • 0,65zł/kWh dla instalacji od 3 kW do 10 kW

Opłaty przedstawione w poprawce prosumenckiej mogłyby spowodować znaczące zmiany w rozwoju fotowoltaiki jak i całego OZE w Polsce. Do tej pory osoba fizyczna posiadająca instalacje odnawialnych źródeł energii, sprzedająca nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, może liczyć na stawki w wysokości ok. 16gr/kWh, czyli 80% rynkowej ceny “czarnej” energii. Zwolennicy poprawki prosumenckiej przewidywali, że nowe stawki ożywią rynek OZE w kraju. Znacznie skrócony okres spłaty instalacji miałby zachęcić większą liczbę osób do produkcji energii elektrycznej we własnym zakresie.

Zmiany w ustawie

Zaledwie tydzień po podpisaniu ustawy o odnawialnych źródłach energii Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało nowelizację ustawy. Zapowiadane początkowe korekcyjne zmiany, które miały jedynie doprecyzować niejasne zapisy, zostają coraz częściej podważane. Pomimo wcześniejszych zapewnień pojawiają się liczne doniesienia prasowe, mówiące jakoby MG planowało uwzględnienie niższych stawek gwarantowanych dla mikroinstalacji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Gospodarki potwierdza, że ceny gwarantowane zostaną dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych dotyczących dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej. Sytuacja to ponownie wprowadza zamieszanie na rynku OZE w Polsce. Inwestorzy prawdopodobnie ponownie wstrzymają się z inwestycjami, ze względu na brak jasno określonych stawek i cen za energię elektryczną z OZE.

Dolina fotowoltaiki

Dzięki inicjatywom takim jak Dolina Fotowoltaiki możemy rozwijać energetykę odnawialną niezależnie od wszelkich zmian i regulacji prawnych. Wymiana informacji i doświadczeń pozwoli na niezależny rozwój sektora PV w kraju.

 

Dolina Fotowoltaiki
Kontakt: info@energoportal.eu

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI