Log In / Sign In

System aukcyjny w nowej ustawie okiem eksperta

system aukcyjny

Money in Hands, flickr.com

Długo oczekiwana ustawa o OZE weszła już w życie, ale najważniejszy jaj zapis – aukcje – mają ruszyć w 2016 r. Czy system aukcyjny rzeczywiście wesprze rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych? Czy w nowych warunkach łatwiej będzie o finansowanie?

System aukcyjny OZE

Nowa ustawa wprowadza szereg nowości – a właściwie zmienia cały działający dotychczas system wsparcia dla instalacji energii odnawialnej. Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie systemu aukcyjnego, który ma obowiązywać od początku następnego roku. Projekty powstałe do końca 2015 roku będą mogły pozostać w reżimie „zielonych certyfikatów” lub też wziąć udział w aukcjach. Nowy system wsparcia skonstruowano tak, aby zapewnić swobodną konkurencję wszystkich technologii OZE, co doprowadzić powinno z kolei do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji oraz uniemożliwić występowanie nadmiernego wsparcia, jakie miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu zielonych certyfikatów.

System aukcyjny daje możliwość zamawiania określonej ilości energii z OZE i będzie obejmować oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach odnawialnych źródeł energii. Przewidziano ponadto organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. Przy czym, co najmniej 25 proc. energii elektrycznej z OZE powinno pochodzić z obiektów o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW.

Komentarz eksperta Grzegorza Linowskiego

Najgorszym scenariuszem dla inwestorów, ale też banków, jest działanie w warunkach niepewności legislacyjnej. Dlatego tak istotne jest to, że w końcu mamy nową ustawę regulującą energetykę odnawialną. Oczywiście, nowa ustawa wprost nie rozwiązuje niektórych dotychczasowych problemów – np. takich jak nadpodaż świadectw pochodzenia, aczkolwiek sektor bankowy już wie jak podejść i rozwiązywać ryzyka z nimi związane.

Nowy system aukcyjny z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój energetyki odnawialnej, aczkolwiek należy mieć na uwadze okres przejściowy, w którym zostanie przyłączonych mniej instalacji odnawialnych. Zapewne niektóre projekty już istniejące będą chciały przejść do nowego systemu aby wyeliminować pewne ryzyka biznesowe związane z dotychczasowym modelem.

Uważam, że nowy model wsparcia pozwoli bankom zaoferować inwestorom bardziej korzystne warunki finansowania w postaci oczekiwanego mniejszego udziału kapitału własnego. Wyeliminowanie ryzyka ceny rynkowej energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, jak również ryzyka standingu finansowego odbiorów energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów będzie skutkowało większym zainteresowaniem banków komercyjnych tym sektorem. To w ostatecznym rozrachunku powinno wpłynąć na obniżenie kosztów finansowania.

Stabilny system

Nowy system wsparcia będzie też sprzyjał wchodzeniu na rynek kolejnych inwestorów, którzy będą oczekiwali mniejszej stopy zwrotu, jednak przy znacznie ograniczonym ryzyku ekonomicznym inwestycji.

Konkludując – system wsparcia będzie z jednej strony bardziej stabilny z punktu widzenia ekonomiki projektu, jednakże z drugiej – wprowadzenie systemu aukcyjnego będzie promowało najbardziej efektywne instalacje lub też inwestorów oczekujących niższej stopy zwrotu aniżeli dotychczas osiąganej w systemie zielonych certyfikatów.

DNB Bank Polska