Log In / Sign In

Dolina Fotowoltaiki

Szybki wzrost rynku fotowoltaicznego w Polsce prowadzi do coraz większej konkurencji między przedsiębiorcami. Wymusza to na nich nie tylko oferowanie coraz atrakcyjniejszych cen produktów, ale również nieustanne wdrażanie nowych rozwiązań. Wprowadzanie innowacji nie jest jednak możliwe bez współpracy biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi. Współpraca taka może być efektywnie prowadzona między innymi  w ramach Doliny Fotowoltaiki stanowiącej doskonały pomost między biznesem a nauką.

Dolina Fotowoltaiki jednoczy branżę PV

Dolina Fotowoltaiki jest platformą wzmacniającą powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Ma ona zapewnić powstanie nowych, innowacyjnych produktów. Rozwija również know-how i pozwala na swobodną wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami i innymi osobami zainteresowanymi rozwojem fotowoltaiki.

Dolina Fotowoltaiki leży w stolicy województwa wielkopolskiego – Poznaniu.

Ten duży ośrodek akademicki jest doskonałym miejscem dla rozwoju nowoczesnych technologii oraz ich wdrażania przez przedsiębiorców. Współpraca z lokalnymi uczelniami i jednostkami badawczymi umożliwia, także wzrost innowacyjności członków powiązania kooperacyjnego i opiera się o transfer wiedzy, technologii oraz wymianę doświadczeń.

Do głównych zadań Doliny Fotowoltaiki zaliczyć można:

 • tworzenie nowych produktów w oparciu o know-how członków powiązania oraz transfer technologii,
 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Uczestników poprzez efektywny transfer wiedzy, kontaktów, referencji oraz technologii między podmiotami powiązania,
 • zapewnienie dogodnych warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie kompleksowej oferty na systemy fotowoltaiczne,
 • pokonywanie barier współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • uzyskanie efektu synergii w ramach kooperacji uczestników,
 • ograniczenie ryzyka towarzyszącego wprowadzaniu przez uczestników innowacyjnych usług
  lub produktów,
 • zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności uczestników,
 • ułatwienie współpracy między uczestnikami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy,
 • ułatwienie dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej,
 • promocja całego powiązania.

Dołącz do nas

Jak widać Dolina Fotowoltaiki jest kolejnym dowodem na to, że również w Polsce zaczyna się zwracać uwagę na współpracę nauki i biznesu. Z pewnością takie inicjatywy pozwolą na wzrost konkurencyjności polskich technologii i wpłyną pozytywnie na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Doliną Fotowoltaiki zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej www.DolinaFotowoltaiki.pl.