Log In / Sign In

EKOkredyt PROSUMENT tymczasowo wstrzymany

W związku z planowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianą Programu Priorytetowego, po dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank czasowo wstrzymuje przyjmowanie wniosków o EKOkredyt PROSUMENT.

EKOkredyt prosument i nie tylko…

Program Prosument będzie w tym miesiącu przedmiotem obrad Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Wprowadzone zmiany pozwolą na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł  energii większej liczbie beneficjentów.

Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, zostanie dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. Całościowy budżet Programu – 800 mln zł, nie zmieni się.

Wkrótce wznowienie programu

NFOŚiGW pracuje nad tym, by usprawnić ścieżki wdrażania programu. Wszyscy, do których skierowany jest program Prosument, będą mogli w najbliższym czasie skorzystać z finansowania w ramach zmienionego programu priorytetowego.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu, realizowanych przez samorządy, banki i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

źródło: BOŚ Bank / NFOŚiGW