Log In / Sign In

Handel gwarancjami pochodzenia z OZE już możliwy

gwarancjami pochodzenia

fot. Money, flickr.com

Od poniedziałku możliwy jest handel gwarancjami pochodzenia z OZE. Gwarancja pochodzenia jest dokumentem poświadczającym końcowemu odbiorcy, że dana jednostka zakupionej przez niego energii pochodzi z OZE. Producenci OZE mogą ubiegać się o wydanie takich gwarancji w Urzędzie Regulacji Energetyki. Gwarancje te nie są jednak papierami wartościowymi.

Co nazywamy gwarancjami pochodzenia?

Gwarancje pochodzenia to nic innego jak mechanizm wsparcia producentów zielonej energii. Jest to system obowiązujący zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej. W przypadku UE mechanizm ten wszedł w życie już ponad 10 lat temu. W Polsce gwarancje pochodzenia zostały wprowadzone razem z tzw. małym trójpakiem energetycznym w 2013 roku. Korzystać z nich mogą zarówno sami producenci energii ze źródeł odnawialnych jak i  firmy, którym zależy na poprawie swojego wizerunku.

Co dają nam gwarancje?

Osoba, która zakupi taką gwarancję może mieć pewność, że część wykorzystanej przez nią energii została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Zakup takiego dokumentu korzystny jest szczególnie dla firm i instytucji. Mają one charakter prestiżowy i pozwolą przedsiębiorstwom na wykazanie, że swoją działalnością wspierają rozwój OZE. Co ważne, gwarancje pochodzenia od polskich producentów energii odnawialnej będą mogli kupować również zagraniczni inwestorzy. Firma, która zakupi gwarancje będzie mogła wykorzystać ją w celu wykazania  działań prowadzonych w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jak zaznaczyła w wywiadzie dla PAP Domino Głowacka – specjalista ds. marketingu w PSEW:

“Gwarancje dają firmom unikalną możliwość wymiernego i precyzyjnego zaprezentowania zabiegów dotyczących ochrony środowiska w Polsce. Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii będzie oferował możliwość kupienia gwarancji z wybranego przez siebie źródła oraz regionu Polski. Przedsiębiorcy czy gminy będą więc mogli wspierać wytwórców OZE na przykład w rejonie swojej aktywności czy zamieszkania.”

Jak sprzedaż gwarancji pochodzenia wygląda w praktyce?

Producent zielonej energii który wystąpi ( i otrzyma ) gwarancję pochodzenia, będzie mógł ją sprzedać za pomocą strony internetowej. Handel gwarancjami pochodzenia z OZE realizowany jest w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, zainicjowanego przez PSEW (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej). Szacuje się, że średnia cena gwarancji pochodzenia będzie kształtowała się na poziomie 1,5 zł/MWh.

źródło: CIRE