Log In / Sign In

Papieska encyklika “Laudato sii” w całości poświęcona ekologii

Laudato sii

fot. Pope Francis, flickr.com

Papież Franciszek w nowej, encyklice papieskiej “Laudato sii” apeluje o zmiany polityki międzynarodowej  w celu powstrzymania najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu. Encyklika w całości poświęcona jest ekologii. Przybliża nas do punktu zwrotnego, w którym porzucimy uzależnienie od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii dla wszystkich. Każdy, niezależnie od wyznania, może i powinien odpowiedzieć na wezwanie do podjęcia pilnych działań.

Laudato sii

Encyklika mówi, że środowisko jest naszym wspólnym dobrem i na wszystkich ludziach spoczywa odpowiedzialność za naszą planetę. Greenpeace od zawsze tak właśnie postrzega rolę człowieka. Dlatego, przy wsparciu milionów osób, działamy na rzecz zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych i dlatego walczymy o energetykę obywatelską w Polsce, a także zabiegamy o powstrzymanie dramatycznego wzrostu zużycia pestycydów w rolnictwie – powiedział Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Papież wnosi o porzucenie paliw kopalnych

Słowa „pilne i konieczne stało się prowadzenie takiej polityki, aby w nadchodzących latach emisja dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających została drastycznie zmniejszona, zastępując na przykład paliwa kopalne i rozwijając odnawialne źródła energii” to jasne wezwanie, by inwestorzy, prezesi spółek i liderzy polityczni zrobili krok w kierunku rozwoju technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

Papież Franciszek przypomina nam wszystkim oraz światowym przywódcom o moralnej konieczności poruszania kwestii społecznych i sprawiedliwości klimatycznej. To właśnie ubodzy będą grupą, która najbardziej ucierpi przez zmiany klimatu, choć w najmniejszym stopniu się do nich przyczynili – powiedział Robert Cyglicki.

Encyklika bezpośrednio wskazuje na słabości międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatycznych. Wytyka prymat realizacji partykularnych interesów nad kwestią wspólnego dobra. Słowa papieża powinny zachęcić szefów rządów i państw do przyjęcia na poziomie krajowym ambitnych rozwiązań na rzecz klimatu i jednocześnie do uzyskania ambitnego porozumienia w Paryżu pod koniec tego roku.

Zmiany wymaga również rolnictwo

Papież Franciszek zwraca również uwagę na problemy wynikające z przemysłowego modelu rolnictwa, opartego o wykorzystanie pestycydów, nawozów sztucznych czy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Podnosi kwestię nie tylko zagrożeń dla ekosystemów naturalnych, ale przede wszystkim problemów społecznych i ekonomicznych, do których prowadzi uprzemysłowienie i monopolizacja rolnictwa przez nielicznych: „Najsłabsi z nich (rolników – przyp. Greenpeace) stają się pracownikami w niepewnej sytuacji zawodowej, a wielu robotników rolnych w ostateczności emigruje do nędznych osad miejskich. Poszerzenie tych upraw niszczy złożony splot ekosystemów, zmniejsza różnorodność produkcji i wpływa na teraźniejszość czy przyszłość gospodarek regionalnych.”

Pragniemy również wyrazić nadzieję, że Bank Watykański dołączy do rosnącego ruchu na rzecz wycofania się z inwestycji w paliwa kopalne i niebezpieczne technologie nuklearne, by pozostać w zgodzie ze słowami papieża. Mamy nadzieję, że Kościół będzie wspierał rewolucję energetyczną.

Greenpeace