Log In / Sign In

IEO: Ile kosztuje mikroinstalacja OZE?

W związku z niejasnymi zasadami przyjmowania wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych dla mikroinstalacji OZE, a także  założeń finansowych i podatkowych  dotyczących  taryf gwarantowanych oraz  poziomów wsparcia inwestycyjnego, Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje wybrane wyniki badań i analiz rynkowych, przekazanych wcześniej administracji państwowej.

Ile kosztuje mikroinstalacja OZE?

W pierwszej kolejności IEO publikuje  dane dotyczące kosztów  tych mikroinstalacji OZE , które różnią się od danych używanych m.in. przez Ministerstwo Gospodarki (MG).

TABELA KOSZTÓW

Dane IEO i MG  różnią się o 20-40%. Nieznane są źródła danych MG używane do oceny skutków regulacji ustawy o OZE. Źródła danych (bazy danych) podane w załączniku pochodzą z  prowadzonego przez IEO w sposób ciągły monitoringu rynku OZE oraz z wyników najnowszych analiz ekonomicznych. Do analiz użyto wartości środkowe (mediany) kosztów. Dane zawierają  ceny netto oraz marżę, która jest niezbędnym elementem działalności firm produkujących urządzenia i firm instalacyjnych. Obecne poziomy średnich marż w Polsce, przy braku rynku masowego i obecnym niezwykle wysokim ryzyku regulacyjnym są relatywnie niskie i negatywnie odbijają się na kondycji i konkurencyjności całej krajowej branży mikroinstalacji oraz możliwości jej dalszego rozwoju.

Nierealne stawki w projekcie nowelizacji

Zdaniem IEO  dane do analiz wpływających w szczególności  na opłacalność lub nieopłacalność inwestycji prowadzonych przez prosumentów – inwestorów najbardziej narażonych na ew.  regulacyjne skutki błędnych założeń – powinny być uzasadnione i przyjmowanie na realnym poziomie. Wsparcie dla energetyki prosumenckiej np. taryfami gwarantowanymi stawia nowe wymagania przed ustawodawcą i regulatorem.  Dane o kosztach mikroinstalacji brane pod uwagę w kształtowaniu systemów wsparcia innych, niż zielone certyfikaty i aukcje powinny być oparte na ciągłym monitoringu rynku, konsultacjach z branżą i weryfikowane przez różne niezależne jednostki, przed ich ostatecznym wykorzystaniem przez administrację państwową do ustalania odpowiedniego poziomu zachęty. W przeciwnym wypadku trudno będzie uniknąć ryzyka stanowienia prawa martwego, wprowadzającego w błąd lub prowadzącego do nadkompensaty.

Instytut Energetyki Odnawialnej