Log In / Sign In

Nowy system przyspieszy proces zmiany sprzedawcy energii

zmiany sprzedawcy energii

fot. Djansr Ks, flickr.com

Powstaje centralny system wymiany informacji między operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) a spółkami obrotu energią elektryczną. Ma on m.in. przyspieszyć proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców, którzy skorzystają z tego prawa. W systemie następują również inne drobne, ale ważne zmiany – m.in. wdrażany jest automatyczny odczyt zużytej energii.

Centralny system wymiany informacji

– Aby usprawnić zarówno odbiorcom zmianę sprzedawcy energii, jak i spółkom obrotu przyspieszenie tej zmiany i przekazywanie pełnej informacji pomiarowej, tworzymy obecnie centralny system wymiany informacji. Poprzez ten system dane ze wszystkich punktów pomiarowych będą przekazywane do spółek obrotu energią elektryczną – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Wojciech Tabiś, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Jak tłumaczy Wojciech Tabiś, obecnie wymiana informacji między operatorami a spółkami obrotu, czyli sprzedawcami energii elektrycznej, następuje w formie papierowej poprzez 5 różnych platform. Do tego klienci decydują się na zmianę najczęściej pod koniec roku, co powoduje spiętrzenie liczby spraw w tym okresie i wydłuża czas ich przetwarzania. System informatyczny, który tworzy pięciu OSD zrzeszonych w PTPiREE, ma być oparty na europejskich standardach (zgodny z systemem ebIX) i m.in. przyspieszy proces zmiany sprzedawcy.

Inteligentne liczniki energii elektrycznej

Na rynku trwa też proces wdrażania inteligentnych liczników zużycia energii elektrycznej. Takie urządzenia umożliwiają przesyłanie danych o zużytej energii do spółek dystrybutorskich, co również usprawnia proces wystawiania rachunków.

 Każdy odbiorca chciałby być właściwie rozliczany za zużytą energię elektryczną. Chcielibyśmy również płacić należności adekwatnie do poziomu zużycia – zaznacza Wojciech Tabiś.

Przy licznikach starego typu klienci indywidualni są rozliczani na podstawie prognoz zużycia energii, a faktyczny odczyt odbywa się zwykle raz na pół roku. Jedynie odbiorcy przemysłowi mogą liczyć na odczyt na bieżąco.

Wojciech Tabiś zwraca uwagę na to, że zmiany następują także pod względem fakturowania za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej. Po rozdzieleniu tych dwóch segmentów (obrót jest zliberalizowany, dystrybucja regulowana) odbiorcy mogą otrzymywać jedną lub dwie faktury. Zmiany w administracji i prawie regulującym płatności nadążają za liberalizacją przepisów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej – podkreśla dyrektor biura PTPiREE.

Łatwiejszy proces zmiany sprzedawcy energii

– Staramy się ułatwić naszym odbiorcom korzystanie z usług spółek dystrybucyjnych, a także korzystanie z możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, tak aby ta część spraw administracyjnych, spraw umownych, spraw faktur była zintegrowana. Dlatego oferujemy, zgodnie zresztą z uzgodnieniami Urzędu Regulacji Energetyki, tzw. umowy kompleksowe – mówi Wojciech Tabiś.

Zgodnie z umową kompleksową faktura jest wystawiana przez spółki obrotu energią elektryczną, czyli sprzedawców energii. To oni biorą na siebie odpowiedzialność za ściągnięcie opłat od klientów i przekazanie odpowiedniej części firmom dystrybuującym energię.

Taki model wymaga jednak zabezpieczeń, które chronią interesy firm dystrybucyjnych.

– Ponieważ jest bardzo dużo spółek obrotu o różnym statusie finansowym dążymy do tego, żeby te należności dla spółek sieciowych [dystrybucyjnych – red.] były w jakiś sposób zabezpieczone. Gwarancje są taką formą zabezpieczenia – wyjaśnia Wojciech Tabiś.

Newseria