Log In / Sign In

Prosument: Ruszy nabór wniosków dla banków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił zapisy dotyczące naborów prowadzonych po 31 lipca 2015 roku. Wprowadzone zmiany mają pozwolić na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii większej liczbie beneficjentów. Lepszy dostęp do środków zapewnić ma planowany nabór dla banków, które wyrażą chęć realizacji programu priorytetowego “Prosument”.

Nabór wniosków dla banków

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Warto zaznaczyć, że podczas poprzedniego naboru, który zakończył się dnia 30.01.2015 roku jedynym bankiem, który zgłosił swoją kandydaturę (a tym samym zainteresowanym współpracą z NFOŚiGW) był Bank Ochrony Środowiska. O poprzednim naborze dla banków pisaliśmy w artykule “Program Prosument z BOŚ Bankiem”.

Kiedy rusza nabór?

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.08.2015 r. do 11.09.2015 r. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Poza wznowieniem naboru dla banków głównymi zmianami planowanymi w systemie dotacji są m.in. zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację (40%).

Warunki naboru wniosków oraz niezbędna dokumentacja.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.