Log In / Sign In

305 MW nowych mocy wytwórczych OZE

Przyrost mocy wytwórczych z OZE w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 305 MW. Zważając na obecną sytuację rynku energii odnawialnej w Polsce jest to wynik zaskakująco wysoki. W dniu 01.01.2016 roku wejść w życie mają przepisy zapewniające prosumentom wyższą stawkę za każdą kWh zielonej energii oddanej do sieci. W związku z tym zapewnieniem spora ilość inwestycji została wstrzymana, ponieważ nowe stawki obowiązywały będą tylko dla instalacji uruchomionych po pierwszym stycznia.

305 MW nowych mocy wytwórczych

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki pierwsze półrocze roku 2015 zakończyło się wzrostem mocy zainstalowanej z OZE o 305 MW, do poziomu 6,333 GW. Jest to wynik o 5% wyższy niż na koniec roku ubiegłego.

Najwyższym wzrostem mogą pochwalić się elektrownie PV. Na dzień 31.12.2014 r. moc zainstalowana wynosiła 21,004 MW, ale już 30.06.2015 r. wzrosła ona do 35,586 MW. Energetyka słoneczna zanotowała prawie 70%-owy wzrost mocy, zwiększając swoją moc o 14,582 MW. Pomimo największego (procentowego) wzrostu PV to nadal elektrownie wiatrowe wiodą prym wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce. Od początku 2016 roku przybyło ich aż 284 MW.

Dla porównania w całym ubiegłym roku przyrost mocy z OZE wyniósł 518 MW, z czego elektrownie wiatrowe dostarczyły 444 MW.

Za mało aby zmienić rynek energii…

Aktualna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosi 6,333 GW. Wynik ten cały czas rośnie. Zakłada się, że po 01.01.2016 r. kiedy w życie wejdzie ustawa o odnawialnych źródłach energii (a dokładniej mówiąc zapis o net meteringu i taryfach gwarantowanych) wzrost ten będzie jeszcze intensywniejszy. Czy jest to jednak ilość wystarczająca, aby zmienić rynek energii w Polsce? Dla porównania moc zainstalowana samej Elektrowni Bełchatów wynosi ok. 5,3 GW. Odnawialne źródła energii wciąż zyskują na popularności, jednak ilość instalacji wciąż nie pozwala na eliminację źródeł konwencjonalnych.

źródło: URE