Log In / Sign In

Mikroelektrownia fotowoltaiczna na dachu szkoły w Słupsku

Urząd Miasta Słupsk i Greenpeace wspólnie działają na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Podczas spotkania Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia i dyrektora Greenpeace Polska Roberta Cyglickiego, które odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Słupsku, w czerwcu 2015 roku, została podjęta decyzja o tym, że Greenpeace ufunduje i za ich sprawą powstanie mikroelektrownia fotowoltaiczna na jednej ze szkół.

Mikroelektrownia fotowoltaiczna na dachu szkoły

W ostatnich tygodniach trwały prace polegające na analizie konkretnych propozycji dotyczących lokalizacji elektrowni słonecznej. Brano pod uwagę możliwości techniczne, zapotrzebowanie na energię, lokalizację względem nasłonecznienia dachu oraz możliwość jak najlepszego wykorzystania możliwości mikroelektrowni. Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych elementów zespół ds. realizacji projektu po konsultacji z ekspertami oraz urzędem miasta wskazał na najbardziej korzystną z perspektywy tej instalacji lokalizację, którą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Mickiewicza 32 w Słupsku.

Otwarcie instalacji planowane jest na drugą połowę września.

Greenpeace