Log In / Sign In

Polska PV: Gruntowne zmiany w “Prosumencie”

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV pozytywnie ocenia kierunek zmian w programie Prosument obowiązujących od 1 sierpnia 2015 roku. W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych szczególnie korzystna jest likwidacja niejasnego, a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacjach PV. Dobrą zmianą jest także uzależnienie od decyzji projektanta zastosowania ochrony odgromowej oraz przepięciowej. Modyfikacja wymogu daje obecnie możliwość dostosowania przyjętej ochrony w zależności od poziomu ryzyka oraz warunków instalacyjnych.

Polska PV o prosumencie

Również w przypadku wymogów w zakresie uprawnień osoby sporządzającej projekt instalacji nastąpiła liberalizacja wymagań w myśl której dokumentacja projektowa może być wykonana także przez osoby posiadające ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Jest to korzystna informacja dla branży gdyż pozwoli to zakończyć obecną sytuację, w której projekt jest tylko formalnie wykonywany przez projektanta z uprawnieniami do projektowania, lub często tylko przez niego podpisywany. Tajemnicą poliszynela jest, że wymóg ten powodował sytuację, w której dokumentacja projektowa była wykonywana seryjnie i zdalnie przez projektanta, który nie dokonywał wizji lokalnej i optymalizacji projektu. Umożliwienie przygotowania dokumentacji certyfikowanemu instalatorowi, który często ma bezpośredni kontakt z inwestorem pozwoli na lepszą optymalizację instalacji.

Szczegółowe wytyczne dla projektantów

W nowym programie priorytetowym postawiono wymóg, aby montaż instalacji był wykonywany jedynie przez instalatorów posiadających ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Z jednej strony jest to ograniczenie dostępu do wykonywania instalacji w stosunku do pierwotnej wersji programu, z drugiej strony obecne niewielkie doświadczenie wielu instalatorów w zakresie montażu elektrowni PV sprawia, że wiele elektrowni jest wykonywanych błędnie. Wymóg certyfikacji powinien przełożyć się na wzrost jakości montowanych instalacji.

Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, choć część zmian w programie Prosument idzie w dobrym kierunku to wzrost jakości wykonywanych mikroinstalacji nastąpi dopiero wtedy, gdy zostaną opracowane bardziej szczegółowe wytyczne w zakresie projektowania oraz wykonywania elektrowni fotowoltaicznych.

Portal Inżynier PV objął patronat nad I Ogólnopolskim Kongresem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, który odbędzie się 23 września 2015 roku. W linku poniżej znajdą Państwo więcej informacji dotyczących wydarzenia.

I Ogólnopolski Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej