Log In / Sign In

Panel fotowoltaiczny dla domu – 7 ważnych kryteriów

panele fotowoltaicznePopularność inwestycji prosumenckich z panelami fotowoltaicznymi na dachach domów w Polsce rośnie. Jakie są najważniejsze kryteria doboru paneli fotowoltaicznych dla domowej instalacji na dachu?

1. Wysoka sprawność

Zwykle w przypadku instalacji na domach wolnostojących, ograniczeniem jest dostępna powierzchnia, na której można zamontować panele. Na dachach mogą znajdować się przeszkody powodujące zacienienie, które jeszcze bardziej zredukują tę powierzchnię. Trzeba również pamiętać, że z uwagi na siłę wiatru, nie jest zalecany montaż paneli przy samej krawędzi dachu. Rekomenduje się zachowanie ok. 0,3-0,5 m odstępu od niej.

W związku z powyższym, na większości polskich domów mieści się średnio nie więcej niż 3-4 kW mocy. Oznacza to, że duże znaczenie będzie mieć moc pojedynczego modułu oraz jego sprawność. Porównując panele, warto brać uwagę nie tylko technologię, lecz również przeliczyć oferowaną przez producenta moc na jednostkę powierzchni konkretnego panelu.

Tolerancja mocy to również ważne kryterium. Istotny jest wybór panelu fotowoltaicznego z tolerancją dodatnią, co zapewni nam pożądany uzysk z panelu.

2. Niewielki ciężar

Z uwagi na maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu, projektowane panele wraz z konstrukcją powinny nie powinny zbyt obciążać dachu. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu zależy od konstrukcji                i pokrycia powierzchni dachu. W przypadku bardzo wiekowych obiektów, warto rozważyć naprawę lub wymianę dachu przez zainstalowaniem paneli, dlatego, że późniejsze naprawy mogą okazać się dużo bardziej kosztowne. Istnieje również możliwość integracji modułów z pokryciem dachu.

Co ciekawe, właściwie zainstalowane panele chronią dach przed zniszczeniami. Panel łącznie z konstrukcją stanowi obciążenie średnio 20 kg/m kw., co najczęściej mieści się w ograniczeniach obciążenia. Należy jednak pamiętać o właściwym rozłożeniu obciążenia podczas montażu.

3. Niski koszt konstrukcji

Typowy dach wolnostojącego domu w Polsce to dach pochyły o kącie spadu średnio pomiędzy 30-45 stopni – ok. 98% nowych domów ma właśnie takie dachy, a niektóre gminy wręcz określają minimalny kąt spadu dla nowych obiektów, a nawet ilość spadów.

Tak się składa, że dla naszej szerokości geograficznej jest to bardzo korzystny kąt dla produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. Umożliwia również samo-odśnieżanie paneli oraz redukcję elementów mocowań, bo panele można instalować bezpośrednio do połaci dachu, co zmniejsza koszt zarówno całej konstrukcji, jak i wykonania montażu. To ostatnie kryterium jest kluczowe dla instalacji przydomowych.

4. Ochrona przed zacienieniem

Panel instalowany na dachu musi być zabezpieczony przed długotrwałym zacienieniem. Już nawet w przypadku umiarkowanego zacienienia, wydajność produkcji może spaść o 2-5%. Poza otaczającymi obiektami, nawet na samym dachu może znajdować się wiele przeszkód np. kominy czy jaskółki, które mogą rzucać cień na panele o różnych porach dnia.

W przypadku zacienienia, największe znaczenie w panelu mają wbudowane diody by-pass.

5. Odporność na czynniki atmosferyczne

Obciążenie wiatrem i śniegiem: średnia odporność panelu na obciążenie wiatrem to 2400 Pa, a na obciążenie śniegiem 5400 Pa. Warto sprawdzić te dane na karcie katalogowej i dodatkowo zweryfikować, w jakiej strefie obciążenia wiatrem lub śniegiem mieści się dany obiekt.

Zmiany temperatury: Decydując się na konkretny panel, warto zwrócić uwagę na współczynnik temperaturowy oraz temperaturę pracy ogniwa, które odzwierciedlają pracę modułów przy różnej temperaturze otoczenia.

Zabrudzenia: Panele brudzą się podobnie jak okna, co oznacza, że nawet występowanie częstych opadów nie gwarantuje ich pełnego oczyszczenia. Mimo, że panele są zaprojektowane tak, żeby zminimalizować ilość kurzu, który na nich osiada, istnieje potrzeba czyszczenia paneli minimum raz do roku. Częstotliwość może się zwiększyć, jeśli dom znajduje się w pobliżu siedliska ptaków czy strefy przemysłowej.

Inne czynniki: Dodatkowo, w niektórych regionach ważne jest zastosowanie specjalnie zabezpieczonych paneli przed specyficznymi warunkami klimatu np. wysoki poziom wilgotności powietrza w strefach wybrzeża lub ekstremalnie wysokie temperatury na obszarach pustynnych. Na szczęście w przypadku polskich instalacji, nie ma takiej potrzeby.

6. Estetyka wykonania

Żadna inna inwestycja nie wymaga estetycznego wyglądu paneli bardziej niż instalacja przydomowa, która staje się częścią budynku. Można wybierać od koloru ogniw, poprzez kompatybilność odcienia koloru ramy z kolorem systemu mocowań po wygląd konstrukcji. Wyższa estetyka wykonania niestety wiąże się z wyższą ceną.

7. Trwałość paneli

Poza średnią żywotnością paneli szacowaną na 25-30 lat, niezwykle istotna jest również trwałość paneli, bo inwestycja przydomowa jest inwestycją na lata. Dlatego przez wyborem marki paneli, ważne jest upewnienie się, że moduł posiada niski współczynnik degradacji i będzie służyć właścicielowi w długiej perspektywie czasu.

Aplikacja EasySolar posiada w bazie ponad 50 tys. paneli fotowoltaicznych różnych marek, dzięki czemu można tworzyć i porównywać projekty oparte na modułach różnych producentów i wybrać najlepszy panel fotowoltaiczny dla domu.

Oprogramowanie EasySolar jest dostępne już od 49 złotych miesięcznie!

Autor: EasySolar