Log In / Sign In

Kompendium PV: Rodzaje paneli fotowoltaicznych


Stały rozwój technologii fotowoltaicznych oraz spadek cen modułów sprawia, że coraz więcej inwestorów zaczyna zwracać uwagę nie tylko na koszt jednostkowy instalacji ale również na jej wygląd, zajmowaną przez nią powierzchnię oraz dobową strukturę produkcji energii elektrycznej. W związku z powyższym, wzrasta zainteresowanie nie tylko popularnymi na rynku panelami krzemowymi lecz także technologiami cienkowarstwowymi. W związku z tym nasz nowy cykl „Kompendium PV” postanowiliśmy rozpocząć od szczegółowego omówienia najpopularniejszych na rynku technologii PV.

Panele polikrystaliczne

Pierwszym omawianym rodzajem paneli są panele polikrystaliczne, składające się z modułów wykonanych z wielu kryształów krzemu. Taka struktura modułów jest znacznie łatwiejsza i tańsza do uzyskania w porównaniu do np. paneli monokrystalicznych, przekłada się jednak na niższą sprawność modułów. Panele te charakteryzują się sprawnością wynoszącą maksymalnie ok. 21%. Obecnie panele polikrystaliczne należą do najbardziej popularnych paneli fotowoltaicznych. Ich duży udział w rynku (stanowiący obecnie około 62%) wiąże się z dużą liczbą producentów ze znacznym doświadczeniem co daje nam duże pole manewru przy zakupie oraz pewność, że kupujemy sprawdzoną technologię. Dominującą rolę wśród producentów paneli polikrystalicznych mają przedsiębiorcy z Chin. Największą produkcją może pochwalić się Yingli Solar i Trina Solar.

Panele monokrystaliczne

W odróżnieniu od paneli polikrystalicznych składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych kryształów krzemu. W wyniku procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych otrzymuje się jednolite kryształy krzemu w kształcie walców, które następnie są cięte na cienkie wielokątne płytki wykorzystywane w panelach. Warto przy tym wspomnieć, że jedna z najpopularniejszych metod otrzymywania pojedynczych kryształów krzemu nosi nazwę metody Czochralskiego od nazwiska polskiego uczonego – Jana Czochralskiego.

Wykorzystanie monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną osiągającej, w przypadku obecnie produkowanych na skalę przemysłową modułów, do 25%. Nie zawsze jednak przekłada się to na większą sprawność całego panelu. Wynika to z faktu, że ze względu na ograniczenia technologiczne poszczególne moduły mają kształt wielokątów i nie są w stanie pokryć całej powierzchni panelu (dzięki temu jesteśmy w stanie z daleka odróżnić je od paneli polikrystalicznych). Jednakże, podobnie, jak panele polikrystaliczne, cieszą się one dużą popularnością (stanowiąc 24% rynku) i są produkowane przez wielu producentów, wśród których dominują potentaci z Państwa Środka, tacy jak Yingli Solar.

Panele cienkowarstwowe

Do tej grupy paneli zalicza się panele:

-z krzemu amorficznego,

-CdTe,

-CIS i CIGS.

Panele te łączy, z punktu widzenia konsumenta, przede wszystkim niższa cena. Wiąże się to również z niższą sprawnością. Panele cienkowarstwowe posiadają niższą masę, co umożliwia ich łatwą implementację w elewację zabudowań (tzw. BIPV czyli Building Integrated Photovoltaics). Co więcej, nie są one aż tak podatne na wysokie temperatury, przez co w miesiącach letnich spadek ich sprawności nie będzie odczuwalny. Wymagają one jednak do poprawnego działania droższej instalacji wyposażonej np. w inwerter transformatorowy galwanicznie izolowany. Wśród paneli cienkowarstwowych, szczególnie w starszych modelach, możliwe jest występowanie korozji TCO, która charakteryzuje się ich mętnieniem, a przez to spadkiem sprawności. Obecnie nie cieszą się one dużą popularnością i stanowią około 14% rynku.

Panele z krzemu amorficznego o sprawności dochodzącej do ok. 12%. Charakteryzują się jednolitą brązową barwą. Niestety poza niską sprawnością wykazują one także, z biegiem czasu, spadek mocy maksymalnej, na który wpływ ma np. zjawisko Stablera-Wronskiego, wynikające ze zmian konduktywności krzemu amorficznego pod wpływem światła słonecznego. Do czołowych producentów paneli z krzemu amorficznego należy między innymi Sharp, znany z produkcji sprzętu elektronicznego.

Panele CdTe wykonane w oparciu o tellurek kadmu odznaczają się sprawnością wynoszącą ok. 14%. Wyróżnia je jednolita ciemna barwa, bardzo atrakcyjna w przypadku implementowania paneli w zabudowę. Pomimo tego, że składają się z kadmu nie stanowią zagrożenia dla środowiska w trakcie eksploatacji. Dopiero ich utylizacja może powodować pewne problemy i generować dodatkowe koszty. Jednym z największych producentów paneli CdTe jest amerykański First Solar.

Panele CIS i CIGS, wykonane z miedzi, indu, selenu oraz galu (w przypadku paneli CIGS), charakteryzują się sprawnością na poziomie 8%, oraz tak jak w przypadku paneli CdTe ciemną barwą. Cechą wyróżniającą ten typ paneli jest stosunkowe dobre wykorzystanie promieniowania rozproszonego (dominującego np. w pochmurne dni). Liderem w produkcji paneli w tej technologii jest np. Frontier Solar.

Powyższe zestawienie wskazuje, że każda z obecnych na rynku technologii ma zarówno wady jak i zalety. Warto w związku z tym pamiętać, że sama sprawność paneli nie jest najważniejszym kryterium doboru technologii. By dowiedzieć się na jakie jeszcze cechy modułów fotowoltaicznych powinno się zwracać uwagę, koniecznie przeczytajcie nasz następny artykuł, który pojawi w piątek 25 września.

Jeśli natomiast chcesz samodzielnie sprawdzić, która technologia PV najlepiej sprawdzi się w przypadku projektowanego przez Ciebie systemu PV skorzystaj z aplikacji EasySolar, która pozwoli Ci w łatwy i szybki sposób przygotować ofertę dla klienta.

Sorry, the comment form is closed at this time.