Log In / Sign In

Znamy ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 rok

ceny referencyjne dla aukcji OZE

fot. Tsai Law, fickr.com

Ministerstwo Gospodarki opublikowało nowe rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych dla przyszłorocznej (pierwszej) aukcji OZE. Zgodnie z treścią przyjętej w lutym 2015 roku ustawy o odnawialnych źródłach energii, system zielonych certyfikatów zostaje stopniowo wygaszany a na jego miejsce wchodzi nowy – aukcje OZE.

Aukcje podzielone zostaną na dwie części – dla systemów o mocy do 1 MW oraz powyżej 1MW. W aukcji będą mogli brać udział inwestorzy, którzy posiadają odpowiednie pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii. Posiadanie dokumentów będzie weryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki. System ten ma zapewnić uczciwą konkurencję pomiędzy uczestnikami aukcji i przeciwdziałać sytuacjom w których wygrana instalacja nie zostałaby wybudowana.

Zwycięskie projekty otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po cenie zaoferowanej w trakcie aukcji. Stawka ta będzie corocznie zwiększana o wskaźnik inflacji.

Ceny referencyjne dla aukcji OZE

Tak przedstawiają się ceny referencyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak:

 • fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
 • fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh
 • biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zł/MWh
 • biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zł/MWh
 • biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh
 • biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 400 zł/MWh
 • biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh
 • elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh
 • elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh
 • elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 445 zł/MWh
 • elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh
 • geotermia – 455 zł/MWh
 • morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh

Co z instalacjami już istniejącymi?

Treść ustawy uprawnia do korzystania z aukcji również właścicieli istniejących już instalacji OZE (uruchomionych przed 2016 r.), którzy wcześniej otrzymywali już inny rodzaj wsparcia jakim były zielone certyfikaty. Cena referencyjna dla obiektów tego typu jest zależna od średniej ceny na rynku hurtowym, która dopiero zostanie przedstawiona (najprawdopodobniej 30 września) przez Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku systemu aukcyjnego dla instalacji już istniejących ustawa o OZE ma określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh. Kwota ta (239,83 zł/MWh) została ustalona przez MG (Ministerstwo Gospodarki) na podstawie średniej wartości transakcji na rynku zielonych certyfikatów na TGE (Towarowej Giełdzie Energii) w latach 2011-2013. 

Zapoznaj się z pełną treścią projektu rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r.